กรมสรรพสามิต

ที่อยู่ : 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ( ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
16 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียด
กรมสรรพสามิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้ดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสรรพสามิต (ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี, ปริญญาโท

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมสรรพสามิต

0.24959993362427