สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ที่อยู่ : 44/100 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค)   ( 12 กุมภาพันธ์ - 19 กุมภาพันธ์ 2561 )

ประกาศรับสมัคร
9 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค)
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

0.39000010490417