มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ที่อยู่ : 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000


มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (สอบ ภาค ก.)   ( 17 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
12 กรกฏาคม 2561
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความประสงคจะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (สอบ ภาค ก.)
อัตราเงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ดังรายละเอียดแนบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ดังรายละเอียดแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ดังรายละเอียดแนบ

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

0.40560102462769