งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม97)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   ( บัดนี้ - 3 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 เอกสารต้นฉบับ : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดื
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม180)
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   ( 25 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 21000 บาท ประเภ
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม174)
กรมการค้าภายใน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์   ( 18 มิถุนายน - 24 มิถุนายน 2561 ) | กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระด
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม224)
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ( 13 มิถุนายน - 19 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม115)
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวิชการเงินและบัญชี   ( บัดนี้ - 13 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 12000 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิชการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จ
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม170)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   ( 18 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561 ) | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำ


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม216)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านการต่างประเทศ)   ( 1 มิถุนายน - 12 มิถุนายน 2561 ) | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านการต่างประเทศ) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม242)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ประสานนโยบายและยุทธศาสตร์)   ( 1 มิถุนายน - 12 มิถุนายน 2561 ) | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานนโยบายและยุทธศาสตร์) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บ
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม127)
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ( 23 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2561 ) | กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่) อัตราเง
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม814)
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ( 15 - 21 พฤษภาคม 2561 ) | สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ 1.ตำแหน่งพนักงานธุรการ 8 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ