งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม13)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 27 สิงหาคม 2561 ) | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถนนเลยตามเอกสารเชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม92)
กรมศุลกากร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 10 กันยายน 2561 ) | กรมศุลกากร
กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000ตามเอกสาร16,500 บาท ประเภท : วิชาการ
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม70)
กรมการค้าภายใน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์   ( 17 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2561 ) | กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม32)
กรมการค้าภายใน รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี   (17 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2561 ) | กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึ
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม93)
กรมการค้าภายใน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 29 สิงหาคม 2561 ) | กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500ตามเอกสาร19,250 บาท
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม275)
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)   ( 8 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2561 ) | สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน : 15,000 -16,500 บาท ประเภท : วิชาก


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม101)
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)   ( 8 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2561 ) | สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท ประเภท : วิชาก
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม139)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ( 3 สิงหาคม - 9 สิงหาคม 2561 ) | กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอน
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม169)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   ( บัดนี้ - 3 สิงหาคม 2561 ) | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน : 17500 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอีย
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม96)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกร   ( บัดนี้ - 3 สิงหาคม 2561 ) | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : เศรษฐกร อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอีย