งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 71
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ตำแหน่งครูผู้สอน   ( ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ครูผู้สอน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับ
งานราชการ 72
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ( ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำน
งานราชการ 73
กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    ( ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2559 ) กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส.
งานราชการ 74
สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ( ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล(สถาบันโรคผิวหนัง) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับก
งานราชการ 75
กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร   ( ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2559 ) กรมหม่อนไหม
กรมหม่อนไหม ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตร
งานราชการ 76
กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่   ( ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2559 ) กรมหม่อนไหม
กรมหม่อนไหม ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญา


งานราชการ 77
กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน   ( ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2559 ) กรมหม่อนไหม
กรมหม่อนไหม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ป
งานราชการ 78
กรมที่ดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2559 ) กรมที่ดิน
กรมที่ดิน จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำ
งานราชการ 79
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ( ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน (กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง
งานราชการ 80
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ( ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่