งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 71
(ผู้เข้าชม135)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ   ( 14 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560 ) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่
งานราชการ 72
(ผู้เข้าชม94)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน   ( 13 กันยายน - 19 กันยายน 2560 ) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับ
งานราชการ 73
(ผู้เข้าชม134)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   ( 13 กันยายน - 19 กันยายน 2560 ) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึก
งานราชการ 74
(ผู้เข้าชม60)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี   ( 12 กันยายน - 11 ตุลาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี อัตราเงินเดือน : 27,130 (ป.โท) / 35,700 (ป.เอก) บาท จำนวนตำแหน่งว
งานราชการ 75
(ผู้เข้าชม147)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   ( 13 กันยายน - 19 กันยายน 2560 ) กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ อัตราเงินเดือน : 11,280-13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับกา
งานราชการ 76
(ผู้เข้าชม52)
รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่งโภชนากร   ( บัดนี้ - 15 กันยายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : โภชนากร (รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่) อัตราเงินเดือน : 13010-13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการ


งานราชการ 77
(ผู้เข้าชม98)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( 11 กันยายน - 25 กันยายน 2560 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1
งานราชการ 78
(ผู้เข้าชม179)
กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   ( 8 กันยายน - 14 กันยายน 2560 ) กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตร
งานราชการ 79
(ผู้เข้าชม660)
กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   ( 8 กันยายน - 14 กันยายน 2560 ) กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญา
งานราชการ 80
(ผู้เข้าชม121)
กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร   ( 11 กันยายน - 15 กันยายน 2560 ) กรมหม่อนไหม
กรมหม่อนไหม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปร