งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 71
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ขยายเวลารับสมัคร   ( ตั้งแต่วันที่ 4 - 20 กุมภาพันธ์ 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสม้ครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ขยายเวลารับสมัคร อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภ
งานราชการ 72
โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ( ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (โรงพยาบาลขอนแก่น) อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแ
งานราชการ 73
รพ.พระนารายณ์มหาราช รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน  ( ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน(รพ.พระนารายณ์มหาราช) อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระ
งานราชการ 74
รพ.พระนารายณ์มหาราช รับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ(รพ.พระนารายณ์มหาราช) อัตราเงินเดือน : ๑๕,๘๐๐ - ๑๗,๓๘๐ บาท และวุฒิปริญญาเภสัชศาสต
งานราชการ 75
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ( ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริห
งานราชการ 76
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสม้ครเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500 - 12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง


งานราชการ 77
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 ) กรมประมง
กรมประมง จะดำเนินการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างกลเรือปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : ตามเอกสารต้นฉบับ บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแห
งานราชการ 80
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (คุณวุฒิปริญญาโท)   ( ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 กุมภาพันธ์ 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจ้ดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (คุณวุฒิปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแ