งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 71
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง   ( ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2559 ) กรมประมง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช.สาขาเกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ วิธีการเล
งานราชการ 72
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ( ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2559 ) กรมประมง
ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือปร
งานราชการ 73
วิทยาลัยเทคนิคถลาง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู ( ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยเทคนิคถลาง) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย และมีใบประกอบ
งานราชการ 74
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู ( ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 14 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ท
งานราชการ 75
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู ( ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง แล
งานราชการ 76
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ( ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559 ) กรมประมง
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทย


งานราชการ 77
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ( ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559 ) กรมประมง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. สาขาวิชาบัญชี วิธีกา
งานราชการ 78
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง ( ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559 ) กรมประมง
ตำแหน่ง : พนักงานห้องทดลอง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. ทุกสาขาวิชา ความรู้ความสามารถเ
งานราชการ 79
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู ( ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข
งานราชการ 80
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู ( ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศ