งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 71
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    ( ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560 ) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระ
งานราชการ 72
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกร   ( ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560 ) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เศรษฐกร อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริ
งานราชการ 73
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย   ( ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560 ) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระด
งานราชการ 74
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ   ( ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560 ) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสถิติ อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :
งานราชการ 75
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์   ( บัดนี้ - 31 มีนาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์ อัตราเงินเดือน : 9400 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา
งานราชการ 76
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน   ( ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 28 เมษายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำ


งานราชการ 77
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างทำฟัน   ( บัดนี้ - 31 มีนาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง : ช่างทำฟัน อัตราเงินเดือน : 10840 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ประกาศ
งานราชการ 78
กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ   ( ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 ) กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ
กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 12,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ต
งานราชการ 79
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่
งานราชการ 80
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคาาะห์นโยบายและแผน   ( บัดนี้ - 28 มีนาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง : นักวิเคาาะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 17500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับก