งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 71
(ผู้เข้าชม119)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง   ( บัดนี้ - 22 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง อัตราเงินเดือน
งานราชการ 72
(ผู้เข้าชม90)
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11(ตรัง))   ( บัดนี้ - 17 กรกฎาคม 2561 ) | กรมประมง
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11(ตรัง)) อัตราเงิ
งานราชการ 73
(ผู้เข้าชม141)
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ(ด้านพัสดุ) และพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี)   ( 18 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริการ(ด้านพัสดุ) และพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี) วิทยาลัยเทคนิคกาญ
งานราชการ 74
(ผู้เข้าชม111)
วิทยาลัยกาญจนาภิเษก ช่างทองหลวง  รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( 21 มิถุนายน - 27 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยกาญจนาภิเษก ช่างทองหลวง อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
งานราชการ 75
(ผู้เข้าชม160)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี  ( 18 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง อัตราเงินเดือน :
งานราชการ 76
(ผู้เข้าชม103)
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย  รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)    ( 18 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท :


งานราชการ 77
(ผู้เข้าชม120)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,นักกายภาพบำบัด   ( 18 มิถุนายน - 26 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ,นักกายภาพบำบัด,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก อัตราเงินเดือน : 13800-
งานราชการ 78
(ผู้เข้าชม154)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งนักโภชนาการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ( 18 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักโภชนาการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 18000-19500 บาท ประเภท : บริหารทั่วไ
งานราชการ 79
(ผู้เข้าชม66)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์  ( 18 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : ว
งานราชการ 80
(ผู้เข้าชม75)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี  ( 18 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อัตราเงินเดือน : 18000 บา