งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 71
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( ตั้งแต่วันที่ 14 - 26 ตุลาคม 2559 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1
งานราชการ 72
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ( ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 73
โรงพยาบาลน่าน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์ ( ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลน่าน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์ (โรงพยาบาลน่าน) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง
งานราชการ 74
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 ตุลาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บ
งานราชการ 75
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานบัตรรายการโรค, พนักงานประจำห้องยา   ( ตั้งแต่วันที่ 10 - 21 ตุลาคม 2559 ) สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานบัตรรายการโรค, พนักงานประจำห้องยา อัตราเงินเดือน : 7540-8300 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช., ม.3 และ ม.6 เปิดรับสมัคร : วัน
งานราชการ 76
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ผู้ช่วยช่างทั่วไป   ( ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2559 ) สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้,ผู้ช่วยช่างทั่วไป อัตราเงินเดือน : 7590 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ม.3หรือ ม.6 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึ


งานราชการ 77
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรี หร
งานราชการ 78
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณ
งานราชการ 79
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์   ( ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2559 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำแหน่ง : อาจารย์ อัตราเงินเดือน : ป.โท 26,250/ป.เอก 31,500 บาท บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท, ปริญญาเอก รายละเอียดวุฒิ : สังกัดสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสต
งานราชการ 80
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 ตุลาคม 2559 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เป็นบุคคลที่ผ่านการสอ