งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 71
(ผู้เข้าชม136)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (ส่วนกลาง)   ( 20 กุมภาพันธ์ - 26 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (ส่วนกลาง) อัตราเงินเดือน : 10430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแ
งานราชการ 72
(ผู้เข้าชม92)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงชั้น 1 (ส่วนกลาง)   ( 16 กุมภาพันธ์ - 22 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุงชั้น 1 (ส่วนกลาง) อัตราเงินเดือน : 10430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแห
งานราชการ 73
(ผู้เข้าชม136)
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ( 16 กุมภาพันธ์ - 22 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร) อัตราเงินเดือน : 10430 บาท ประเภท : บริ
งานราชการ 74
(ผู้เข้าชม88)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (กำหนดขยายเวลารับสมัคร)   ( บัดนี้ - 22 มีนาคม 2561 ) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ (กำหนดขยายเวลารับสมัคร) อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท ประเภท : วิ
งานราชการ 75
(ผู้เข้าชม60)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (กำหนดขยายเวลารับสมัคร)   ( บัดนี้ - 22 มีนาคม 2561 ) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (กำหนดขยายเวลารับสมัคร) อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท ประเภท
งานราชการ 76
(ผู้เข้าชม72)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ (กำหนดขยายเวลารับสมัคร)   ( บัดนี้ - 22 มีนาคม 2561 ) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ (กำหนดขยายเวลารับสมัคร) อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท ประเภท


งานราชการ 77
(ผู้เข้าชม187)
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   ( 16 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2561 ) กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับก
งานราชการ 78
(ผู้เข้าชม148)
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม   ( 16 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2561 ) กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ร
งานราชการ 79
(ผู้เข้าชม109)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เพชรบูรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ( 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561 ) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เพชรบูรณ์) อัตราเงิ
งานราชการ 80
(ผู้เข้าชม144)
กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงานและพนักงานการเงินและบัญชี ( 19 กุมภาพันธ์ - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงานและพนักงานการเงินและบัญชี(สมัครได้ที่สำนักงานพื้นที่ตามประกาศ) อัตราเงินเดือน : 1128