งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 71
(ผู้เข้าชม44)
สำนักงานงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร ( ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 พฤษภาคม 2560 ) กรมควบคุมโรค
สำนักงานงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ตำแหน่ง : นิติกร (ของสำนักงานงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่
งานราชการ 73
(ผู้เข้าชม61)
กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ( ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 พฤษภาคม 2560 ) กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :
งานราชการ 74
(ผู้เข้าชม127)
กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 พฤษภาคม 2560 ) กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญ
งานราชการ 75
(ผู้เข้าชม49)
กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)   ( ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 พฤษภาคม 2560 ) กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจ้ดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่
งานราชการ 76
(ผู้เข้าชม41)
กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักสถิติ   ( ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 พฤษภาคม 2560 ) กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักสถิติ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุ


งานราชการ 77
(ผู้เข้าชม72)
กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 พฤษภาคม 2560 ) กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานแรงงาน อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณส
งานราชการ 78
(ผู้เข้าชม126)
กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   ( ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 พฤษภาคม 2560 ) กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช.
งานราชการ 79
(ผู้เข้าชม31)
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2560 ) กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายช่างภาพปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500 - 12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 3
งานราชการ 80
(ผู้เข้าชม49)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงานฯ ( บัดนี้ - 16 พฤษภาคม 2560 ) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏฺิบัติงาน วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ วิศวกรไฟฟ้