งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 71
กองทัพเรือ รับสมัครงาน ตำแหน่งครูฝึกอาชีพ   ( ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 มกราคม 2560 ) กองทัพเรือ
กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสม้ครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ครูฝึกอาชีพ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศ
งานราชการ 72
กองทัพเรือ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ   ( ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 มกราคม 2560 ) กองทัพเรือ
กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ อัตราเงินเดือน : 10430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
งานราชการ 73
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างโยธา   ( ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มกราคม 2560 ) กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท รับเสม้ครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างโยธา อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพา
งานราชการ 74
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก    ( ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มกราคม 2560 ) กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท รับสม้ครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก อัตราเงินเดือน : 12410-13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการ
งานราชการ 75
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธา   ( ตั้ืงแต่วันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 ) กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท รับสม้ครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุ
งานราชการ 76
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์   ( ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 มกราคม 2560 ) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ อัตราเงินเดือน : 21,000-23,100 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :


งานราชการ 77
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้   ( ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 มกราคม 2560 ) กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราเงินเดือน : - บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 25 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ
งานราชการ 78
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล   ( ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 มกราคม 2560 ) กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล อัตราเงินเดือน : - บาท ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
งานราชการ 79
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   ( ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 ) กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญ