งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 71
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ (งานบริการคลินิก)   ( บัดนี้ - 4 พฤษภาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์ (งานบริการคลินิก) อัตราเงินเดือน : 9400 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแ
งานราชการ 72
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวส.)   ( ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 เมษายน 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (สวส.) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง ระดับกา
งานราชการ 73
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( ตั้งแต่วันที่ 12 - 21 เมษายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำ
งานราชการ 74
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์  ( ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 เมษายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี) อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
งานราชการ 75
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 2)   ( ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 เมษายน 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 2) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการ
งานราชการ 76
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)  ( ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จ


งานราชการ 77
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัด   ( ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 เมษายน 2560 ) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างรังวัด อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศ
งานราชการ 78
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค   ( ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 เมษายน 2560 ) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค อัตราเงินเดือน : 1 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา
งานราชการ 79
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักธรณีวิทยา   ( ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 เมษายน 2560 ) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักธรณีวิทยา อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดั
งานราชการ 80
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ( ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 เมษายน 2560 ) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจ้ดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแห