งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 71
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร(สสจ.ลพบุรี)   ( 4 - 8 กรกฎาคม 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นิติกร(สสจ.ลพบุรี) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึก
งานราชการ 72
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ( 29 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ต
งานราชการ 73
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ( 1 - 7 กรกฎาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำ
งานราชการ 74
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ( 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแห
งานราชการ 75
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ( 29 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน


งานราชการ 78
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (กกย.)   ( 22 - 28 มิถุนายน 2559 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร โดยกองการยาง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (กกย.) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่
งานราชการ 79
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (เขต 5)   ( 1 - 7 กรกฎาคม 2559 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเกษตร (เขต 5) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท :
งานราชการ 80
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เขต 5)   ( 1 - 7 กรกฎาคม 2559 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เขต 5) อัตราเงินเดือน : 18,000