งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 71
(ผู้เข้าชม101)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ   ( 17 เมษายน - 24 เมษายน 2561 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :
งานราชการ 72
(ผู้เข้าชม169)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ( 10 เมษายน - 19 เมษายน 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท :
งานราชการ 73
(ผู้เข้าชม118)
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร   ( 10 เมษายน - 19 เมษายน 2561 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา) อัตราเงินเดือน : ๑๓,๐๑๐ - ๑๓,๘๐
งานราชการ 74
(ผู้เข้าชม133)
จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี   ( 18 เมษายน - 25 เมษายน 2561 ) จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1
งานราชการ 75
(ผู้เข้าชม341)
กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชีและพนักงานประจำสำนักงาน (สมัครได้ที่สำนักงานพื้นที่ตามประกาศ)   ( 23 เมษายน - 27 เมษายน 2561 ) กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชีและพนักงานประจำสำนักงาน (สมัครได้ที่สำนักงานพื้นที่ตามประกาศ) อัตราเงินเดือน : 112
งานราชการ 76
(ผู้เข้าชม102)
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (คนพิการ) (กองคลัง)   ( 11 เมษายน - 24 เมษายน 2561 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (คนพิการ) (กองคลัง) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว


งานราชการ 77
(ผู้เข้าชม62)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ( 19 เมษายน - 30 เมษายน 2561 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จ
งานราชการ 78
(ผู้เข้าชม71)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการประมง ( 19 เมษายน - 27 เมษายน 2561 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่
งานราชการ 79
(ผู้เข้าชม71)
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการประมง   ( 10 เมษายน - 23 เมษายน 2561 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่ง
งานราชการ 80
(ผู้เข้าชม96)
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)    ( 23 เมษายน - 27 เมษายน 2561 ) กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ปร