งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ


งานราชการ 71
(ผู้เข้าชม93)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร ส.ป.ก.นราธิวาส   ( บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นิติกร ส.ป.ก.นราธิวาส อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน
งานราชการ 72
(ผู้เข้าชม83)
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)    ( 16 พฤศจิกายน - 23 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท
งานราชการ 73
(ผู้เข้าชม165)
วิทยาลัยการอาชีพรามัน รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพรามัน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท :
งานราชการ 74
(ผู้เข้าชม110)
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)    ( 13 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพกันตัง อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท :
งานราชการ 75
(ผู้เข้าชม180)
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานประจำห้องยา   ( 13 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560 ) สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานประจำห้องยา อัตราเงินเดือน :
งานราชการ 76
(ผู้เข้าชม157)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งตำแหน่งนายช่างโยธา,ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า   ( 14 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2560 ) กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ตำแหน่งนายช่างโยธา,ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง


งานราชการ 77
(ผู้เข้าชม115)
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)    ( 14 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายล
งานราชการ 78
(ผู้เข้าชม136)
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง ( 22 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานห้องทดลอง (กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ
งานราชการ 79
(ผู้เข้าชม218)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   ( 13 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป
งานราชการ 80
(ผู้เข้าชม117)
กองทัพอากาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างประปา แผนกช่างโยธา กองบิน 2   ( 22 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2560 ) กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ช่างประปา แผนกช่างโยธา กองบิน 2 อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่