งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 71
(ผู้เข้าชม180)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (เขต ๒)   ( 12 กรกฎาคม - 18 กรกฎาคม 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (เขต ๒) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา
งานราชการ 73
(ผู้เข้าชม130)
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์,นักวิชาการพัสดุ ( บัดนี้ - 7 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์,นักวิชาการพัสดุ(โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารท
งานราชการ 74
(ผู้เข้าชม139)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์   ( 6 กรกฎาคม - 13 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึก
งานราชการ 75
(ผู้เข้าชม96)
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายแพทย์   ( 5 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2560 ) กรมราชทัณฑ์
กรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายแพทย์ อัตราเงินเดือน : 18020 - 19830 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ป
งานราชการ 76
(ผู้เข้าชม909)
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งทันตแพทย์   ( 5 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2560 ) กรมราชทัณฑ์
กรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ อัตราเงินเดือน : 18020-19530 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปร


งานราชการ 77
(ผู้เข้าชม779)
กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ นายช่างโยธา และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์    ( 12 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2560 ) กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเวชสถิติ นายช่างโยธา และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ อัตราเงินเดือน : 13800-18000 บาท ประเภท : เทคนิค
งานราชการ 78
(ผู้เข้าชม140)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ( 6 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ต
งานราชการ 79
(ผู้เข้าชม228)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   ( 12 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับก
งานราชการ 80
(ผู้เข้าชม295)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( บัดนี้ - 17 กรกฎาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับกา