งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 81
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน   ( 25 - 29 เมษายน 2559 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ชื่อตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่
งานราชการ 82
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( 25 - 29 เมษายน 2559 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป
งานราชการ 83
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ( 25 - 29 เมษายน 2559 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป ระดับการศึก
งานราชการ 84
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู   ( บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2559 ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ชื่อตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู อัตราเงินเดือน : 19500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระ
งานราชการ 85
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู ( 25 - 29 เมษายน 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประสงค์จะรับสมัครพนักงานราชการ ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
งานราชการ 86
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู ( 25 - 29 เมษายน 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ประสงค์จะรับสมัครพนักงานราชการ ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1


งานราชการ 87
กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   ( ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2559 ) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เป
งานราชการ 88
กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   ( ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2559 ) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส., อนุปริญญา ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ท
งานราชการ 89
กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ( ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2559 ) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส., อนุปริญญา ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัคร : วัน
งานราชการ 90
กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ   ( ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2559 ) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส.,อนุปริญญา ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2