งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 81
(ผู้เข้าชม133)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์)   ( บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2561 ) | มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ (หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์) อัตราเงินเดือน : 11,500
งานราชการ 82
(ผู้เข้าชม173)
กรมการค้าภายใน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์   ( 18 มิถุนายน - 24 มิถุนายน 2561 ) | กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระด
งานราชการ 83
(ผู้เข้าชม111)
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร   ( 20 มิถุนายน - 28 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำน
งานราชการ 84
(ผู้เข้าชม56)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งครู (คณิตศาสตร์)   ( บัดนี้ - 27 มิถุนายน 2561 ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : ครู (คณิตศาสตร์) อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน
งานราชการ 85
(ผู้เข้าชม41)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งครู (ภาษาอังกฤษ)   ( บัดนี้ - 27 มิถุนายน 2561 ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : ครู (ภาษาอังกฤษ) อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน
งานราชการ 86
(ผู้เข้าชม134)
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ( 18 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท :


งานราชการ 87
(ผู้เข้าชม49)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งครู (ภาษาไทย)   ( บัดนี้ - 27 มิถุนายน 2561 ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : ครู (ภาษาไทย) อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 88
(ผู้เข้าชม61)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งครู (วิทยาศาสตร์)   ( บัดนี้ - 27 มิถุนายน 2561 ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : ครู (วิทยาศาสตร์) อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแห
งานราชการ 89
(ผู้เข้าชม45)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งครู (สุขศึกษา (วิทยาศาสตร์การกีฬา))   ( บัดนี้ - 27 มิถุนายน 2561 ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : ครู (สุขศึกษา (วิทยาศาสตร์การกีฬา)) อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย บาท ประเภท : จำนวนตำ
งานราชการ 90
(ผู้เข้าชม51)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งครู (การงานอาชีพ)   ( บัดนี้ - 27 มิถุนายน 2561 ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : ครู (การงานอาชีพ) อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแห