งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 81
(ผู้เข้าชม176)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป   ( 20 กุมภาพันธ์ - 26 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :
งานราชการ 82
(ผู้เข้าชม410)
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)   ( 12 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท
งานราชการ 83
(ผู้เข้าชม128)
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาโท)   ( 12 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท ประเภท :
งานราชการ 84
(ผู้เข้าชม206)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข   ( 12 กุมภาพันธ์ - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง อัตราเงินเดือน : 18,0
งานราชการ 85
(ผู้เข้าชม131)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  รับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจิตวิทยา  ( 15 กุมภาพันธ์ - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจิตวิทยา ,สำนักงานสาธารณสุขจั
งานราชการ 86
(ผู้เข้าชม225)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ส่วนกลาง)   ( 12 กุมภาพันธ์ - 19 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล (ส่วนกลาง) อัตราเงินเดือน : 21000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่


งานราชการ 87
(ผู้เข้าชม150)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ส่วนกลาง)   ( 12 กุมภาพันธ์ - 19 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ (ส่วนกลาง) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน
งานราชการ 88
(ผู้เข้าชม134)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค)   ( 12 กุมภาพันธ์ - 19 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำ
งานราชการ 89
(ผู้เข้าชม224)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนภูมิภาค)   ( 12 กุมภาพันธ์ - 19 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนภูมิภาค) อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว
งานราชการ 90
(ผู้เข้าชม106)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) (ส่วนภูมิภาค)   ( 12 กุมภาพันธ์ - 19 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) (ส่วนภูมิภาค) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่