งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 81
(ผู้เข้าชม62)
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักโภชนาการ ( บัดนี้ - 23 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักโภชนาการ(โรงพยาบาลกบินทร์บุรี) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :
งานราชการ 82
(ผู้เข้าชม87)
โรงพยาบาลเบตง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์,นักวิชาการสาธารณสุข   ( บัดนี้ - 14 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์,นักวิชาการสาธารณสุข (โรงพยาบาลเบตง) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป
งานราชการ 83
(ผู้เข้าชม57)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน  ( บัดนี้ - 16 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน(สำนักงานสาธารณสุขจั
งานราชการ 84
(ผู้เข้าชม56)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)   ( ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 มิถุนายน 2560 ) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) อัตราเงินเดือน : 11280 - 13800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่
งานราชการ 85
(ผู้เข้าชม86)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์)   ( ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2560 ) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์) อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 2
งานราชการ 86
(ผู้เข้าชม800)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างไฟฟ้า)   ( ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2560 ) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างไฟฟ้า) อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระด


งานราชการ 87
(ผู้เข้าชม71)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างกลโรงงาน)   ( ตั้งแต่วันที่ 16 - 23 มิถุนายน 2560 ) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างกลโรงงาน) อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
งานราชการ 88
(ผู้เข้าชม69)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ( ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา) อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท
งานราชการ 89
(ผู้เข้าชม116)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์   ( ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2560 ) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ อัตราเงินเดือน : 21000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับกา
งานราชการ 90
(ผู้เข้าชม100)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน   ( ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2560 ) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระ