งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 81
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแ
งานราชการ 82
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำ
งานราชการ 83
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   ( ตั้ืงแต่วันที่ 10 - 19 เมษายน 2560 ) กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำ
งานราชการ 84
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (อัลโต้แซกโซโฟน)   ( ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 เมษายน 2560 ) กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปิน (อัลโต้แซกโซโฟน) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแห
งานราชการ 85
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (ดับเบิลเบส)   ( ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 เมษายน 2560 ) กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปิน (ดับเบิลเบส) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่ง
งานราชการ 86
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวช.)   ( ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 เมษายน 2560 ) กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า (ปวช.) อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่


งานราชการ 87
กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่   ( ตั้งแต่วันที่ 7 - 21 เมษายน 2560 ) กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระ
งานราชการ 88
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาบัญชี   ( ตั้งแต่วันที่ 5 - 28 เมษายน 2560 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีความประสงค์จะรับสม้ครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาบัญชี อัตราเงินเดือน : ป.โท 26,250/ป.เอก 31,500 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่
งานราชการ 89
กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร   ( ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 เมษายน 2560 ) กรมหม่อนไหม
กรมหม่อนไหม มีความประสงค์จะเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปร
งานราชการ 90
กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   ( ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 เมษายน 2560 ) กรมหม่อนไหม
กรมหม่อนไหม ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :