งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 81
กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ   ( ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 ) กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ
กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 12,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ต
งานราชการ 82
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่
งานราชการ 83
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคาาะห์นโยบายและแผน   ( บัดนี้ - 28 มีนาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง : นักวิเคาาะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 17500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับก
งานราชการ 84
รพ.เลิดสิน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทัศนมาตร ( บัดนี้ - 17 มีนาคม 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักทัศนมาตร(รพ.เลิดสิน) อัตราเงินเดือน : 20,540 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริ
งานราชการ 85
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์(รพ.เลิดสิน)   ( บัดนี้ - 17 มีนาคม 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์(รพ.เลิดสิน) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึก
งานราชการ 86
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ( ตั้งแต่วันที่ 14 - 24 มีนาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก) อัตราเงินเดือน : 13010-13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน


งานราชการ 87
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักรังสีการแพทย์ ( ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักรังสีการแพทย์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) อัตราเงินเดือน : 18000-19500 บ
งานราชการ 88
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ( ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 มีนาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป
งานราชการ 89
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการประมง,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ฯ  ( ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 มีนาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานประมง,เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ,ช่างปูน,พนักงานผู้ช่วยประมง (