งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 81
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการประมง (กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต)   ( ตั้งแต่วันที่ 20 - 30 มกราคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง
งานราชการ 82
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (เขต 3)   ( ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มกราคม 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (เขต 3) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :
งานราชการ 83
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เขต 3)   ( ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มกราคม 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เขต 3) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแห
งานราชการ 84
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่ง
งานราชการ 85
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 มกราคม 2560 ) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำ
งานราชการ 86
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 มกราคม 2560 ) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่ง


งานราชการ 87
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอน (สมุทรปราการ) รับสมัครงาน ตำแหน่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมงและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 มกราคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมงและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอน (สมุทรปราการ)) อัตราเงินเดือน : 11,280
งานราชการ 88
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ   ( บัดนี้ - 16 มกราคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ อัตราเงินเดือน : - บาท ประเภท : ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำ
งานราชการ 90
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   ( ตั้งแต่วันที่ 9 - 17 มกราคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง