งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 81
กรมที่ดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 4 จังหวัดชายแดนใต้ ( 13 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559 ) กรมที่ดิน
กรมที่ดิน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ชื่อตำแหน่ง : นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส
งานราชการ 82
กรมที่ดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 4 จังหวัดชายแดนใต้ ( 13 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559 ) กรมที่ดิน
กรมที่ดิน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัต
งานราชการ 83
กรมที่ดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน4 จังหวัดชายแดนใต้ ( 13 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559 ) กรมที่ดิน
กรมที่ดิน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิว
งานราชการ 84
กรมที่ดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล    ( บั กรมที่ดิน
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล อัตราเงินเดือน : 10,
งานราชการ 85
กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ( บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2559 ) กรมชลประทาน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 14 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณว


งานราชการ 88
กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า   ( บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2559 ) กรมชลประทาน
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
งานราชการ 89
กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร   ( บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2559 ) กรมชลประทาน
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
งานราชการ 90
กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างสำรวจ   ( บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2559 ) กรมชลประทาน
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างสำรวจ อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 76 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น