งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 81
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านเภสัชภัณฑ์)   ( ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559 ) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านเภสัชภัณฑ์) อัตราเงินเดือน : 21000 - 23100 บาท ประเภท :
งานราชการ 82
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านฟิสิกส์)   ( ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559 ) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านฟิสิกส์) อัตราเงินเดือน : 17500 - 19250 บาท ประเภท : วิ
งานราชการ 83
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านเคมีเทคนิค)   ( ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559 ) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านเคมีเทคนิค) อัตราเงินเดือน : 17500 - 19250 บาท ประเภท :
งานราชการ 84
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านปิโตรเคมี)   ( ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559 ) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านปิโตรเคมี) อัตราเงินเดือน : 17500 - 19250 บาท ประเ
งานราชการ 85
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)   ( ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559 ) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) อัตราเงินเดือน : 17500 - 19250 บาท ประเภท
งานราชการ 86
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านเภสัชศาสตร์)   ( ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559 ) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะดำเนินการคัดเลือกและแต่งตังบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านเภสัชศาสตร์) อัตราเงินเดือน : 17500 - 19250 บาท ประเภท : ว


งานราชการ 87
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านอนุสิทธิบัตร 2)   ( ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559 ) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านอนุสิทธิบัตร 2) อัตราเงินเดือน : 17500 - 19250 บาท ประเภท : วิช
งานราชการ 88
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร   ( ตั้งแต่วันที่ 16 - 26 สิงหาคม 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ราย
งานราชการ 89
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน   ( ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 สิงหาคม 2559 ) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเ
งานราชการ 90
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร  ( ตั้งแต่วันที่ 19 - 29 สิงหาคม 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นิติกร(โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :