งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 81
(ผู้เข้าชม20)
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้(สุราษฎร์ธานี) รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1และตำแหน่งกะลาสี  ( ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2560 ) กรมประมง
ตำแหน่ง : ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1และตำแหน่งกะลาสี (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้(สุราษฎร์ธานี)) อัตราเงินเดือน : ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 บาท ประเภท : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประ
งานราชการ 82
(ผู้เข้าชม40)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์   ( ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2560 ) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระด
งานราชการ 83
(ผู้เข้าชม142)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์   ( ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2560 ) กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปร
งานราชการ 84
(ผู้เข้าชม91)
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   ( ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 พฤษภาคม 2560 ) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 21000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป
งานราชการ 85
(ผู้เข้าชม50)
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร   ( ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 พฤษภาคม 2560 ) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแห
งานราชการ 86
(ผู้เข้าชม53)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง ( ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 พฤษภาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี)) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เ


งานราชการ 87
(ผู้เข้าชม91)
กรมป่าไม้ รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างสำรวจ   ( ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 23 พฤษภาคม 2560 ) กรมป่าไม้
กรมป่าไม้ ความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ช่างสำรวจ อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปว
งานราชการ 88
(ผู้เข้าชม38)
กรมป่าไม้ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง   ( ตั้ืงแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 23 พฤษภาคม 2560 ) กรมป่าไม้
กรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน
งานราชการ 89
(ผู้เข้าชม70)
กรมป่าไม้ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า   ( ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 23 พฤษภาคม 2560 ) กรมป่าไม้
กรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง ระดับกา
งานราชการ 90
(ผู้เข้าชม76)
กรมป่าไม้ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้   ( ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 23 พฤษภาคม 2560 ) กรมป่าไม้
กรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระด