งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 81
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์   ( ตั้งแต่วันที่ 7 - 21 กุมภาพันธ์ 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับ
งานราชการ 82
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว
งานราชการ 83
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ( ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง
งานราชการ 84
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล)   ( ตั้งแต่วันที่ 7 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ร
งานราชการ 85
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (คนพิการ)   ( ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ) สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการสูงสุด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (คนพิการ) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแห
งานราชการ 86
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   ( ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประสงค์จะรับสม้ครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง


งานราชการ 87
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงานฯ  ( ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ) กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี) อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริการ จ
งานราชการ 88
กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) พนักงานการเงินและบัญชี (คนพิการ) ( ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ) กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคล(พิการ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) พนักงานการเงินและบัญชี (คนพิการ) สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่เป
งานราชการ 89
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง   ( ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จ
งานราชการ 90
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2560 ) กรมราชทัณฑ์
กรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการรับสมัครสอบเพื่อแข่งขันและบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแ