งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 81
(ผู้เข้าชม70)
กรมศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างโยธา   ( 1 ธันวาคม - 18 ธันวาคม 2560 ) กรมศิลปากร
กรมศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นายช่างโยธา อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปว
งานราชการ 82
(ผู้เข้าชม49)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างทำฟัน(คลินิกทันตกรรมพิเศษ)   ( บัดนี้ - 19 ธันวาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง : ช่างทำฟัน(คลินิกทันตกรรมพิเศษ) อัตราเงินเดือน : 10,840 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,445
งานราชการ 83
(ผู้เข้าชม64)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตเเพทย์ (คลินิกทันตกรรมพิเศษ)   ( บัดนี้ - 19 ธันวาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตเเพทย์ (คลินิกทันตกรรมพิเศษ) อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท ค่าครองชีพชั่วครา 1,500 บา
งานราชการ 85
(ผู้เข้าชม111)
กรมธนารักษ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ   ( 4 ธันวาคม - 27 ธันวาคม 2560 ) กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแห
งานราชการ 86
(ผู้เข้าชม60)
กรมธนารักษ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ)   ( 4 ธันวาคม - 27 ธันวาคม 2560 ) กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ) อัตราเงินเดือน : 15,000 ตามเอกสาร 17,380 บาท ประเภท : วิชาการ


งานราชการ 87
(ผู้เข้าชม58)
กรมธนารักษ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านจัดแสดงและเผยแพร่)   ( 4 ธันวาคม - 27 ธันวาคม 2560 ) กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านจัดแสดงและเผยแพร่) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 17,380 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับป
งานราชการ 88
(ผู้เข้าชม138)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีวิเคราะห์)   ( 6 ธันวาคม - 27 ธันวาคม 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีวิเคราะห์) อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน
งานราชการ 89
(ผู้เข้าชม312)
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ สธน.ทหาร   ( บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2560 ) กองบัญชาการกองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ สธน.ทหาร อัตราเงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ต
งานราชการ 90
(ผู้เข้าชม214)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   ( 7 ธันวาคม - 28 ธันวาคม 2560 ) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน