งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 81
กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    ( ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2559 ) กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส.
งานราชการ 82
สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ( ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล(สถาบันโรคผิวหนัง) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับก
งานราชการ 83
กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร   ( ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2559 ) กรมหม่อนไหม
กรมหม่อนไหม ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตร
งานราชการ 84
กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่   ( ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2559 ) กรมหม่อนไหม
กรมหม่อนไหม ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญา
งานราชการ 85
กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน   ( ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2559 ) กรมหม่อนไหม
กรมหม่อนไหม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ป
งานราชการ 86
กรมที่ดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2559 ) กรมที่ดิน
กรมที่ดิน จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำ


งานราชการ 87
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ( ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน (กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง
งานราชการ 88
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ( ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่
งานราชการ 89
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์   ( บัดนี้ - 16 ธันวาคม 2559 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง : อาจารย์ อัตราเงินเดือน : 31500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก รายละเ
งานราชการ 90
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)   ( ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2559 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ) อัตราเงินเดือน : 21,000 - 23,100 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับป