งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 81
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ( ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 สิงหาคม 2559 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ) อัตราเงินเดือน : 10430 บาท ประเภท : บริการ
งานราชการ 82
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 21 กันยายน 2559 ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำน
งานราชการ 83
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)  ( บัดนี้ - 26 สิงหาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยเทคนิคจะนะ) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำน
งานราชการ 84
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ( ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่
งานราชการ 85
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ( ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป
งานราชการ 86
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านพัสดุ)   ( บัดนี้ - 23 สิงหาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริการ (ด้านพัสดุ) (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริหารทั


งานราชการ 87
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( บัดนี้ - 26 สิงหาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารท
งานราชการ 88
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (ครู) ( บัดนี้ - 26 สิงหาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริการ (ครู) (วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำ
งานราชการ 89
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ( ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)) อัตราเงินเดือน : 18,000