งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 81
กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ( ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2559 ) กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค รับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ขยายเวชารับสมัครสอบ 12 ก.ค. 59 ตามเอกสาร 4 ส.ค. 59) อัตราเงินเดือน : ปวส. 13,800 ปวท. 13,010 บาท ประเภท : เ
งานราชการ 82
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง ( ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 กรกฎาคม 2559 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ปร
งานราชการ 83
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วนที่ 15 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2559 ) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน
งานราชการ 84
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)  ( ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไ
งานราชการ 85
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา   ( ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 กรกฎาคม 2559 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 86
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ( ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 กรกฎาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไ


งานราชการ 87
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งทันตแพทย์   ( ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559 ) กรมราชทัณฑ์
กรมราชทัณฑ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ อัตราเงินเดือน : 18,020 - 19,830 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึ
งานราชการ 88
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร   ( ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559 ) กรมราชทัณฑ์
กรมราชทัณฑ์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจ้ดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เภสัชกร อัตราเงินเดือน : 15,800-17,380 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา
งานราชการ 89
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   ( ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559 ) กรมราชทัณฑ์
กรมราชทัณฑ์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 149 ตำแหน่ง ระดั
งานราชการ 90
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด   ( ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559 ) กรมราชทัณฑ์
กรมราชทัณฑ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับ