งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ


งานราชการ 11
(ผู้เข้าชม52)
สำนักงานประมงจังหวัดตราด รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง  ( 4 ธันวาคม - 14 ธันวาคม 2560 ) กรมประมง
สำนักงานประมงจังหวัดตราด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดตราด) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่า
งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม104)
โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   ( 21 พฤศจิกายน - 27 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ(โรงพยาบาลปทุมธานี) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม79)
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( 22 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริห
งานราชการ 14
(ผู้เข้าชม106)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ( 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึ
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม67)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน   ( 16 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน อัตราเงินเดือน : 27,130 (ป.โท) / 35,700 (ป.เอก) บาท จำนวนตำแหน่งว่าง
งานราชการ 16
(ผู้เข้าชม87)
โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,   ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี,โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม56)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาเอก)   ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาเอก) อัตราเงินเดือน : 21000 บาท ประเภท : วิชาการ
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม103)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวฺ์น้ำจืดเขต 9(ชัยนาท) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการประมง,เจ้าพนักงานประมง,พนักงานผู้ช่วยประมง ( 21 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง,เจ้าพนักงานประมง,พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวฺ์น้ำจืดเขต 9(ชัยนาท)) อัตราเงิน
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม75)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี   ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักฟิสิกส์รังสี อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม56)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร   ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เภสัชกร อัตราเงินเดือน : 18,510-20,370 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน