งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 11
(ผู้เข้าชม79)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด ส.ป.ก.สระบุรี   ( 24 มกราคม - 31 มกราคม 2561 ) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด ส.ป.ก.สระบุรี อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บร
งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม54)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน(รพ.ชัยภูมิ)   ( บัดนี้ - 19 มกราคม 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน(รพ.ชัยภูมิ) อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท ประเภท : ทั่ว
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม74)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ลพบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ( 22 มกราคม - 26 มกราคม 2561 ) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ลพบุรี) อัตราเงินเด
งานราชการ 14
(ผู้เข้าชม57)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ลำปาง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ( 22 มกราคม - 26 มกราคม 2561 ) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ลำปาง) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม48)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (สอนภาษา)   ( บัดนี้ - 30 มีนาคม 2561 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : อาจารย์ (สอนภาษา) อัตราเงินเดือน : 31500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก หรือใกล้สำ
งานราชการ 16
(ผู้เข้าชม58)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ลำพูนรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน    ( 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ลำพูน) อัตราเงินเดื


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม178)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง   ( 22 มกราคม - 31 มกราคม 2561 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง อัตราเงินเดือน : 21000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำ
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม85)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก   ( 22 มกราคม - 31 มกราคม 2561 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานสถาปนิก อัตราเงินเดือน : 19500-20540 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม100)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวิเทศสัมพันธ์   ( 22 มกราคม - 31 มกราคม 2561 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานวิเทศสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม224)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป   ( 22 มกราคม - 31 มกราคม 2561 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :