งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม227)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์   ( 1 มิถุนายน - 12 มิถุนายน 2561 ) | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับ
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม129)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)   ( 1 มิถุนายน - 12 มิถุนายน 2561 ) | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม117)
กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน   ( 1 มิถุนายน - 21 มิถุนายน 2561 ) | กรมชลประทาน
กรมชลประทาน จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 14
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม166)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   ( 1 มิถุนายน - 12 มิถุนายน 2561 ) | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม95)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านการต่างประเทศ)   ( 1 มิถุนายน - 12 มิถุนายน 2561 ) | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านการต่างประเทศ) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม119)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ประสานนโยบายและยุทธศาสตร์)   ( 1 มิถุนายน - 12 มิถุนายน 2561 ) | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานนโยบายและยุทธศาสตร์) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บ


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม90)
กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน   ( 1 มิถุนายน - 21 มิถุนายน 2561 ) | กรมชลประทาน
กรมชลประทาน จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม94)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ   ( 1 มิถุนายน - 12 มิถุนายน 2561 ) | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการสารสนเทศ อัตราเงินเดือน : 21000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระด
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม99)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์   ( บัดนี้ - 13 กรกฎาคม 2561 ) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง : อาจารย์ อัตราเงินเดือน : 27,130-35,700 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโทหรือเ
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม67)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์   ( 1 มิถุนายน - 10 สิงหาคม 2561 ) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง : อาจารย์ อัตราเงินเดือน : 27,130 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระ