งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 11
(ผู้เข้าชม13)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์   ( บัดนี้ - 28 กันยายน 2561 ) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง : อาจารย์ อัตราเงินเดือน : 27,130-35,700 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการ
งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม464)
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 124 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2561 | การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 124 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2561 ประกาศที่ ฝทม. 4/2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม22)
รพ.กบินทร์บุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ( บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพ.กบินทร์บุรี) อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับ
งานราชการ 14
(ผู้เข้าชม16)
รพ.สวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ( บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพ.สวรรค์ประชารักษ์) อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม53)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุและด้านบริหารงานบุคลากร)    ( 23 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2561 ) | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุและด้านบริหารงานบุคลากร) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเ
งานราชการ 16
(ผู้เข้าชม219)
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ( 21 สิงหาคม - 27 สิงหาคม 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (สังกัดสำนักงานทรัพ


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม26)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ   ( 22 สิงหาคม - 11 กันยายน 2561 ) | กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 21,000 - 23,100 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม53)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน   ( 20 สิงหาคม - 28 สิงหาคม 2561 ) | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานแรงงาน อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำ
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม18)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)   ( 22 สิงหาคม - 11 กันยายน 2561 ) | กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท :
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม23)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ   ( 22 สิงหาคม - 11 กันยายน 2561 ) | กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ