งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 11
(ผู้เข้าชม34)
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย)   ( บัดนี้ - 10 สิงหาคม 2561 ) | กรมประมง
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท
งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม112)
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   ( บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2561 ) | กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี ถนนนครราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม26)
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี)   ( บัดนี้ - 7 สิงหาคม 2561 ) | กรมประมง
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประ
งานราชการ 14
(ผู้เข้าชม50)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน   ( บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2561 ) | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานแรงงาน อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม50)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการพัสดุ  ( 20 กรกฎาคม - 26 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง อัตราเงินเดือน : 18000-19500
งานราชการ 16
(ผู้เข้าชม138)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน   ( 25 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561 ) | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม206)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน   ( 25 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561 ) | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม48)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (สอน/วิจัย ด้านสุขภาพ)   ( บัดนี้ - 13 กันยายน 2561 ) | มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสมัครเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง : อาจารย์ (สอน/วิจัย ด้านสุขภาพ) อัตราเงินเดือน : 31500 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึก
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม63)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( 24 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561 ) | กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี)) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ปร
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม30)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง   ( 23 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 ) | กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)) อัตราเงินเดือน : 10,430 บ