กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (บัดนี้ - 4 กันยายน 2552)

ประกาศรับสมัคร
25 สิงหาคม 2552
รายละเอียด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา

รับสมัคร 25 ส.ค. - 4 ก.ย. 2552 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :