สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท

ที่อยู่ : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150

สวพ.5 จ.ชัยนาท รับพนักงานประจำสำนักงาน / ห้องทดลอง (บัดนี้ - 6 พฤศจิกายน 2552)

ประกาศรับสมัคร
5 พฤศจิกายน 2552
รายละเอียด
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน
ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

รับสมัคร 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :