องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ถ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

อบจ.กำแพงเพชร รับ คนงานทั่วไป (บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2553)

ประกาศรับสมัคร
19 กรกฏาคม 2553
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งคนงานทั่วไป 15 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท กำหนดระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ถ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร หรือสอบถามทาง โทร. 0-5571-1066 ต่อ 22 และ 0-5571-1881 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :