งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 0-5391-0331

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 23 กรกฎาคม 2553)

ประกาศรับสมัคร :  22 กรกฏาคม 2553
รายละเอียด :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

1. นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด

2. นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลขุนตาล

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี

3. นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลแม่ลาว

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชย ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ สอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป-งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-5391-0331

หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี 3 รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายด้วย)

- สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน Transcript หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาด้วย) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

- หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม (ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

หมายเหตุ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
เว็บไซต์ : http://cro.moph.go.th/
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0.015599966049194