สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ รับ นิติกร

ประกาศรับสมัคร
16 กันยายน 2553
รายละเอียด
สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน

ตำแหน่งนิติกร

วุฒิปริญญาตรี

บัดนี้ - 23 กันยายน 2553
รายละเอียดเพิ่มเติม
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :