สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงราย หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงราย รับ พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

ประกาศรับสมัคร
29 พฤศจิกายน 2553
รายละเอียด
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงราย

บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2553
รายละเอียดเพิ่มเติม
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :