โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ที่อยู่ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เลขที่ 1039 ถ.สถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับบุคลากร (บัดนี้ - 17 มกราคม 2554)

ประกาศรับสมัคร
10 มกราคม 2554
รายละเอียด
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

1. นักวิชาการเงินและบัญชี

2. นักวิชาการพัสดุ

3. นายช่างเทคนิค

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

6. นักรังสีการแพทย์

7. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

8. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

9. พยาบาลวิชาชีพ

สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตั้งแต่ 10 - 17 มกราคม 2554 วันเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :