กรมเจ้าท่า

ที่อยู่ : กรมเจ้าท่า ถนนโยธา เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ

กรมเจ้าท่า รับเจ้าหน้าที่ (บัดนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2554)

ประกาศรับสมัคร
1 กุมภาพันธ์ 2554
รายละเอียด
กรมเจ้าท่าประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมการจราจร เพื่อปฏิบัติงานด้านการควบคุมการจราจรด้วยระบบควบคุมการจราจรทางน้ำที่ศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะล จังหวัดชลบุรี สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า

รับสมัครระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2554 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 - 16.00 น.

รายละเอียดที่ http://www.md.go.th/md2webApp/02_3_1.jsp?jobsId=232

สถานที่รับสมัคร ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 2 ชั้น 5 กรมเจ้าท่า ถนนโยธา เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2234 3263
รายละเอียดเพิ่มเติม
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :