คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ (ปิดรับสมัคร 9 พฤษภาคม 2554)

ประกาศรับสมัคร
20 เมษายน 2554
รายละเอียด
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง

- นักวิชาการเงินและบัญชี

- นักวิชาการพัสดุ

รับสมัครบัดนี้ - 9 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :