งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
งานราชการ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบบรรจุ เปิดสอบ สอบครู พนักงานราชการ ฝากประวัติฟรี - หางาน - ประกาศงาน
หางาน สมัครงาน งานราชการ
ประกาศรับสมัครงาน งาน
job ประกาศงาน รับสมัครงาน
หางานราชการ งานข้าราชการ

หางาน เช่น บัญชี,การตลาด,วิศวกร


สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด
ที่อยู่ : สำนักงานอำนวยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย อาคารอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 1450
เรื่อง :  สำนักงานอัยการสูงสุด รับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2554)
ประกาศรับสมัคร :  23 ธันวาคม 2554
รายละเอียด :   เปิดสอบ - ประกาศรับสมัครงานราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด


สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด จะดำเนินการจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๒ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๔๐๐ บาท

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
๑.๑ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช. พาณิชยการ
๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๑.๓ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
๑.๔ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๒. เอกสารประกอบการสมัคร
๒.๑ รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๒.๒ สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๕ ใบรับรองแพทย์


ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอำนวยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย อาคารอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๑๔๕๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
เว็บไซต์ :
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     


ลงโฆษณารับสมัครพนักงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ได้ดำเนินการจดใบทะเบียนพาณิชย์ เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สอบถามเพิ่มเติม webmaster@jobthaiweb.com
bot