สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

สพป.สระบุรี เขต 2 รับสมัคร ครูผู้ช่วย (8-14 มิถุนายน 2555)

ประกาศรับสมัคร
8 มิถุนายน 2555
รายละเอียด
ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปี ครั้งที่ 1/2555 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

จำนวน 7 อัตรากลุ่มวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน

1. ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2. ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
3. คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
4. สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
5. ดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา
6. คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
7. ปฐมวัยศึกษา จำนวน 1 อัตรา


ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :