สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ : ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สพป.กรุงเทพมหานคร สอบบรรจุครูผู้ช่วย 43 อัตรา (8-14 มิถุนายน 2555)

ประกาศรับสมัคร
8 มิถุนายน 2555
รายละเอียด
ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2555 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

จำนวน 43 อัตรา


กลุ่มวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน

1. ภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา
2. ภาษาอังกฤษ จำนวน 12 อัตรา
3. วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
4. ประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
5. การศึกษาปฐมวัย จำนวน 6 อัตรา
6. คณิตศาสตร์ จำนวน 15 อัตรา


ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :