สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักรังสีการแพทย์,นักกายภาพบำบัด

ประกาศรับสมัคร
18 กรกฏาคม 2555
รายละเอียด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย (ส ส จ.เลย) ประกาศรับสมัครพนักงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปวส.

นักวิชาการพัสดุ
ปริญญาตรี

นักรังสีการแพทย์
ปริญญาตรี

นักกายภาพบำบัด
ปริญญาตรี

ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :