รพ.ยะลา

ที่อยู่ : อ.เมือง จังหวัดยะลา

รพ.ยะลา รับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ( บัดนี้ - 18 ตุลาคม 2555 )

ประกาศรับสมัคร
15 ตุลาคม 2555
รายละเอียด
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ(รพ.ยะลา)
อัตราเงินเดือน : ตามประกาศฯ บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีเงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :