กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับม.3 - ม.6 , ปวช. (16 - 26 พฤศจิกายน 2555)

ประกาศรับสมัคร
17 พฤศจิกายน 2555
รายละเอียด
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ช่างเครื่องสื่อสาร กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 3 อัตรา
ปวช.

พนักงานทางสาย กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
ม.3 - ม.6

พนักงานโทรศัพท์ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
ม.3 - ม.6

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 - 26 พฤศจิกายน 2555 ณ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ หรือ www.comm.rtaf.mi.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :