กรมควบคุมโรค

ที่อยู่ : ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายช่างเทคนิค และนายช่างโยธา   ( ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
17 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียด
กรมควบคุมโรค ประสงค์จะรับสม้ครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายช่างเทคนิค และนายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 13,800 - 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป และ เทคนิคทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปวส.
ตามเอกสาร ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :