งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

สถาบันพระปกเกล้า
ที่อยู่ : 47/101 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2527-7830-9 ต่อ 2601-2612

สถาบันพระปกเกล้า รับวุฒิปริญญาตรี - โท (ปิดรับสมัคร 30 เม.ย.51)

ประกาศรับสมัคร :  12 เมษายน 2551
รายละเอียด :   สถาบันพระปกเกล้า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงาน ในตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.พนักงานบัญชี (2 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางบัญชี (บัญชีบัณฑิต)
-มีความสามารถในการตรวจสอบบัญชี การบริหารกองทุน การจัดทำ รายงานการเงิน การปิดบัญชีงบดุล การเสนอความเห็นหรือคำแนะนำทางการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.พนักงานการเงิน (1 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ (การคลัง) บริหารธุรกิจ (การเงิน) ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
-มีความสามารถในการบริหารกองทุน จัดทำงบกระทำยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร การวิเคราะห์นโยบายการลงทุน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.พนักงานบริหารงานทั่วไป (5 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เลขานุการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีความสามารถในการบริหารงานและประสานงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารการประชุม การบริหารโครงการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.พนักงานโสตทัศนศึกษา (1 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ วิชาเอกโสตทัศนศึกษา หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
-มีความสามารถในการควบคุมดูแลการใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพ การตัดต่อวิดีโอ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.พนักงานฝึกอบรม (4 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสังคมศาสตร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีความสามารถในการบริหารงาน การจัดระบบงาน การติดตามและ การประเมินผลโครงการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.พนักงานบริหารโครงการ (3 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (1 อัตรา) หรือโท (2 อัตรา) ทางสังคมศาสตร์ สถิติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือวิทยาการการจัดการ ที่มีการเรียนการสอนด้านการบริหารจัดการและการประเมินผลโครงการ
-มีความสามารถในการบริหารงาน การจัดระบบงาน การติดตามและ การประเมินผลโครงการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

7.พนักงานประชาสัมพันธ์ (สิ่งพิมพ์) (1 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ทางการประชาสัมพันธ์ จิตวิทยา วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล ประสานงานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จัดทำอาร์ตเวิร์ก ออกแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

8.พนักงานจดหมายเหตุ (1 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ทางโบราณคดี (ด้านจดหมายเหตุ) อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ (ด้านประวัติศาสตร์) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีความสามารถในการรวบรวม การจัดเก็บ และการอนุรักษ์เอกสาร หลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

9.พนักงานบรรณารักษ์ (3 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ หรือสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีความสามารถในการจัดเก็บเอกสารตามหลักวิชา การใช้โปรแกรมสำหรับงานห้องสมุด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อใบสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.kpi.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปได้ที่ สถาบันพระปกเกล้า อาคารศูนย์สัมมนา ชั้น 5 (สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน) 47/101 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 พร้อมค่าใบสมัครสอบ 100 บาท โดยส่งธนาณัติ/ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ ในนาม “สถาบันพระปกเกล้า” ภายในวันที่ 30 เมษายน 2551

สถาบันจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีการสมัครทางไปรษณีย์ หากใบสมัครส่งถึงสถาบันหลังกำหนด (ดูจากตราประทับไปรษณีย์) สถาบันจะไม่รับสมัคร แต่จะส่งใบสมัครพร้อมทั้งเงินค่าสมัครคืน
เว็บไซต์ : http://www.kpi.ac.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0.015600204467773