เทศบาลตำบลชมภู

ที่อยู่ : สำนักปลัดเทศบาล ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

เทศบาลตำบลชมภู รับพนักงานจ้าง 3 อัตรา (บัดนี้-30 เม.ย.51)

ประกาศรับสมัคร
24 เมษายน 2551
รายละเอียด
เทศบาลตำบลชมภู จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (2 อัตรา)
-มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน)

2.ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (1 อัตรา)
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :