กองทัพภาคที่ 4

ที่อยู่ : กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

กองทัพภาคที่ 4 รับอาสาสมัครทหารพราน 2,072 นาย (ปิดรับสมัคร 13 มิ.ย.51)

ประกาศรับสมัคร
24 พฤษภาคม 2551
รายละเอียด
กองทัพภาคที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 2,072 นาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.กรมทหารพรานที่ 41 (296 นาย)
2.กรมทหารพรานที่ 42 (296 นาย)
3.กรมทหารพรานที่ 43 (296 นาย)
4.กรมทหารพรานที่ 44 (296 นาย)
5.กรมทหารพรานที่ 45 (296 นาย)
6.กรมทหารพรานที่ 46 (296 นาย)
7.กรมทหารพรานที่ 47 (296 นาย)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นชาย มีสัญชาติไทย
-อายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร
-มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ป.4
-มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติงานในสนามได้

สถานที่รับสมัคร
1.กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร.0-7538-3401
2.กรมทหารพรานที่ 41 บ้านวังพญา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา โทร.0-7321-6341
3.กรมทหารพรานที่ 42 วัดท่าประดู่ ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา โทร.0-7437-1100
4. กรมทหารพรานที่ 43 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โทร.0-7335-7460
5.กรมทหารพรานที่ 44 บ้านป่าทุ่ง ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โทร.0-7341-6244, 0-7341-6245
6.กรมทหารพรานที่ 45 บ้านปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โทร.0-7353-8117, 0-7353-8120
7.กรมทหารพรานที่ 46 วัดบางนรา ถนนชลคามพินิจ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส โทร.0-7351-3231
8.กรมทหารพรานที่ 47 หมู่ 4 ต.ตำเซะ อ.เมือง จ.ยะลา โทร.0-7348-3449, 0-7348-3471
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2551
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :