กรมพัฒนาที่ดิน

ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3 ต.จอหอ องเมือง จ.นครราชสีมา

สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3 รับเศรษฐกร, นักวิชาการเกษตร (บัดนี้-10 มิ.ย.51)

ประกาศรับสมัคร
26 พฤษภาคม 2551
รายละเอียด
สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.เศรษฐกร กลุ่มการวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
-ต้องเป็นบุคคลผู้มีภูมิลำเนาและที่พักอยู่ในจังหวัดที่จะบรรจุ
-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านเศรษฐศาสตร์

2.นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา (7 อัตรา) สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ (4 อัตรา) สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ (1 อัตรา) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
-ต้องเป็นบุคคลผู้มีภูมิลำเนาและที่พักอยู่ในจังหวัดที่จะบรรจุ
-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการเกษตร ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเกษตร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2551 ในวันและเวลาราชการ (ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท)
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :