งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
งานราชการ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบบรรจุ เปิดสอบ สอบครู พนักงานราชการ ฝากประวัติฟรี - หางาน - ประกาศงาน
หางาน สมัครงาน งานราชการ
ประกาศรับสมัครงาน งาน
job ประกาศงาน รับสมัครงาน
หางานราชการ งานข้าราชการ

หางาน เช่น บัญชี,การตลาด,วิศวกร


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ที่อยู่ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2247-9420, 0-2245-3731
เรื่อง :  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงรักษารถไฟฟ้า (บัดนี้-14 พฤศจิกายน 2551)
ประกาศรับสมัคร :  29 ตุลาคม 2551
รายละเอียด :   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ บริษัท Siemens Limited Thailand (SLT) รับสมัครบุคคลผู้ว่างงานเข้ารับการฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงรักษารถไฟฟ้า รุ่นที่ 4 จำนวน 20 คน ระยะเวลาฝึกอบรม 2 ปี เพื่อ คัดเลือกเข้าทำงานกับบริษัท Siemens Limited Thailand (SLT) โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ
1.อายุ 18-30 ปี
2.วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรมขึ้นไป
3.เป็นผู้ว่างงาน และไม่อยู่ระหว่างการศึกษาต่ออยู่ในขณะนี้

เงื่อนไขการฝึกอบรม
1.การฝึกอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถไฟฟ้า และความรู้ภาษา
อังกฤษ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ และฝึกงาน
ณ บริษัทซีเมนส์ ประเทศไทย จำกัด เริ่มฝึกอบรมในวันที่ 5 มกราคม
2552 เป็นต้นไป
2.บริษัทจะพิจารณารับผู้ที่จบการฝึกอบรม และผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าทำงาน
กับบริษัทต่อไป
3.ระยะเวลาฝึกอบรม 2 ปี โดยบริษัทจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้แก่ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมตามระยะเวลาฝึกอบรม 2 ปี ดังนี้

ช่วง 1-3 เดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ 4,500/เดือน
ช่วง 4-6 เดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ 5,000/เดือน
ช่วง 7-9 เดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ 6,000/เดือน
ช่วง 10-12 เดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ 6,500/เดือน
ช่วง 13-15 เดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ 7,000/เดือน
ช่วง 16-18 เดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ 7,500/เดือน
ช่วง 19-21 เดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ 8,000/เดือน
ช่วง 22-24 เดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ 8,500/เดือน

สถานที่รับสมัคร
1.สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายประสานงานและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 6 กองบูรณาการและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-2247-9420, 0-2245-3731
2.สมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.dsd.go.th และส่งไปยังกองบูรณาการและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาราชการ
เว็บไซต์ : http://www.dsd.go.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     


ลงโฆษณารับสมัครพนักงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ได้ดำเนินการจดใบทะเบียนพาณิชย์ เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สอบถามเพิ่มเติม webmaster@jobthaiweb.com
bot