งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
งานราชการ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบบรรจุ เปิดสอบ สอบครู พนักงานราชการ ฝากประวัติฟรี - หางาน - ประกาศงาน
หางาน สมัครงาน งานราชการ
ประกาศรับสมัครงาน งาน
job ประกาศงาน รับสมัครงาน
หางานราชการ งานข้าราชการ

หางาน เช่น บัญชี,การตลาด,วิศวกร


องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ที่อยู่ : เลขที่ 140 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3861-740 ต่อ 16
เรื่อง :  อบจ.ระยอง รับพนักงานจ้าง 102 อัตรา (บัดนี้ - 21 เมษายน 2552)
ประกาศรับสมัคร :  09 เมษายน 2552
รายละเอียด :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดรับพนักงานจ้าง 102 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดการรับสมัครต่อไปนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ก. พนักงานจ้างตามภารกิจ 21 ตำแหน่ง 65 อัตรา

1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 10 อัตรา

2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 อัตรา

3. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา

4. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 5 อัตรา

5. ผู้ช่วยครูผู้ช่วย 10 อัตรา

6. ผู้ช่วยบุคลากร 1 อัตรา

7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ 1 อัตรา

8. ผู้ช่วยครูอาสาพัฒนาการกีฬา 1 อัตรา

9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา

10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา

11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 อัตรา

12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 อัตรา

14. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 3 อัตรา

15. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 9 อัตรา

16. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

17. ผู้ช่วยช่างโยธา 2 อัตรา

18. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

19. ผู้ช่วยชีวิตคน 1 อัตรา

20. ช่างเครื่องสูบน้ำ 1 อัตรา

21. พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ 3 อัตรา

ข. พนักงานจ้างทั่วไป 6 ตำแหน่ง 37 อัตรา

1. พนักงานขับรถยนต์ 8 อัตรา

2. คนงานประจำรถยนต์ปรับอากาศ 2 อัตรา

3. คนงานเกษตร 2 อัตรา

4. คนงานซ่อมถนน 10 อัตรา

5. คนงานประจำสนามกีฬา 14 อัตรา

6. คนงานประจำรถบรรทุกขยะ 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (บริเวณลานอเนก ประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง) ตั้งแต่วันที่ 8-21 เมษายน 2552 ในวันและเวลาราชการ สอบ ถามทาง โทร. 0-3861-740 ต่อ 16 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.rayong-pao.go.th


เว็บไซต์ : http://www.rayong-pao.go.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     


ลงโฆษณารับสมัครพนักงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ได้ดำเนินการจดใบทะเบียนพาณิชย์ เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สอบถามเพิ่มเติม webmaster@jobthaiweb.com
bot