สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ที่อยู่ : ชั้น 1 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2552)

ประกาศรับสมัคร
11 พฤษภาคม 2552
รายละเอียด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

- นักวิชาการเงินและบัญชี 7 อัตรา
ปริญญาตรี ทางบัญชี เศรษฐศาสตร์ พาณิชย์ศาสตร์ บริหารธุรกิจ

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา
ปริญญาตรี ทุกสาขา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ชั้น 1 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร 0 2241 8250 ถึง 1 ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2552 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :