กศน.จังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่ : กศน.จังหวัดนนทบุรี ซ.วัดเสาธงหิน ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี


กศน.จังหวัดนนทบุรี รับสมัครครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (บัดนี้-28 ต.ค.54)

ประกาศรับสมัคร
25 ตุลาคม 2554
รายละเอียด


กศน.จังหวัดนนทบุรี รับสมัครครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 11 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ถึง 17 ตุลาคม 2554 (ขยายเวลารับสมัครสอบ)

สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ขยายเวลารับสมัครครู ศรช. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด นนทบุรี ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครฯ ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ซ.วัดเสาธงหิน ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 18-28 ตุลาคม 2554 เวลา 9.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วันที่ 31 ตุลาคม 2554
สอบภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 8 พ.ย. 2554
สอบภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 14 พ.ย. 2554
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. และภาค ข. วันที่ 11 พ.ย. 2554
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ วันที่ 17 พ.ย. 2554
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.56160092353821