สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่อยู่ : เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 24 กรกฎาคม 2555)

ประกาศรับสมัคร
18 กรกฏาคม 2555
รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี

ปิดรับสมัคร 24 กรกฎาคม 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.24959993362427