สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่อยู่ : 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับพนักงาน 38 อัตรา (บัดนี้ - 27 สิงหาคม 2555)

ประกาศรับสมัคร
22 สิงหาคม 2555
รายละเอียด
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอศ. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ..

พนักงานบริการ(ด้านการเงินและบัญชี)

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบรรณารักษ์)
พนักงานบริหารทั่วไป (ตำแหน่งครู)

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ - 27 สิงหาคม 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
http://www.boga.go.th/boga/cms/tblhotnew_show.asp?hn_id=1608
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.15600109100342