สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

ที่อยู่ : 782 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

สสจ.นครสวรรค์ รับนักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 8 มีนาคม 2556)

ประกาศรับสมัคร
6 มีนาคม 2556
รายละเอียด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศรับบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

นักทรัพยากรบุคคล

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัครวันที่ 1-8 มีนาคม 2556 ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :

งานราชการอื่นๆ