มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์)   ( บัดนี้ - 24 สิงหาคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร
29 กรกฏาคม 2563
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยมหิดล ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานธุรการ (หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์)

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวช.

รายละเอียดวุฒิ :
1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว)
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ค้นหา จัดเตรียมเวชระเบียน ตรวจสอบรายการคืน และบันทึกส่ง เวชระเบียนทั้งในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลและในสมุดรับแฟ้มให้กับทั้งคลินิก หน่วยงาน และนักศึกษาทันตแพทย์
2. ตรวจสอบ จัดเรียงแฟ้มเวชระเบียตามเลขที่บัตร คัดแยกตามปี รวมถึงการดูแลซ่อมบำรุงความเรียบร้อยของแฟ้มเวชระเบียนก่อนจัดเก็บเข้าตู้เก็บ และก่อนทำลาย
3. บันทึกข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับเวชระเบียนผู้ป่วย
4. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยมหิดล

0.28080105781555