กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   ( 5 สิงหาคม - 13 สิงหาคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร
31 กรกฏาคม 2563
รายละเอียด
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสารประกาศ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสารประกาศ
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสารประกาศ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

0.28820586204529