logo โลโก้ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

picture ภาพประกอบ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตด้วยกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ โดยมีผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิลล์พาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ตดัชชี่ นมสดดัชมิลล์ และนมเปรี้ยวดีไลท์ เป็นหลัก
ที่ตั้ง เลขที่ 222 อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 084-7516610 ติดต่อ คุณธเนศ เข็มเงิน (ฝ่ายบุคคล)
LineID 084-7516610
แผนที่ แผนที่ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
1. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขานครปฐม ด่วนมาก !!! (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)
- - ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ม.6 หรือปวช.
- เงินเดือน : 15,000 - 18,000
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 8 ชั่วโมง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
2. พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซด์ (PreOrder) ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขารามอินทรา ซ.คู้บอน 22 (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)
- - เสนอขายผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา (วุฒิม.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านการขาย)
-รักงานขาย ชอบงานบริการ
- เงินเดือน : 23,000 - 30,000
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร คันนายาว 8 ชั่วโมง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
3. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาตลิ่งชัน ซ.สวนผัก 50 ด่วน!!! (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)
- - ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
- วุฒิการศึกษาระดับ ป.6, ม.3, ม.6, ปวช
-รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
- เงินเดือน : 17,000 - 18,000
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา 8 ชั่วโมง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
4. พนักงาน Cashier ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาอยุธยา ด่วนมาก !!!
- - ตรวจสอบนับสินค้าคงเหลือหลังจากการขายในตอนเย็น - ตรวจสอบนับสินค้าคลังของเสีย - ช่วยตรวจสอบบิลขายประจำวัน / จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง - งานธุรการต่างๆ
- เพศชาย / เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี - การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : 13,000 - 15,000
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
พระนครศรีอยุธยา 8 ชั่วโมง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
5. นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ บางพลัด กทม.)
- งานด้านเอกสารทางบัญชี เรียนรู้ การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง เรียนรู้ การออกเอกสารทางบัญชี และการเก็บเอกสาร เรียนรู้ การวางบิลลูกหนี้ การออกใบกำกับภาษี เรียนรู้ การบันทึกรายรับ - รายจ่าย เรียน
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
- เงินเดือน : N/A
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย,บางพลัด 10 ชั่วโมง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
6. พนักงาน Cashier ประจำคลังสินค้าตลิ่งชัน ซอย. สวนผัก 50 ด่วนมาก !!!
- - เบิก-จ่าย เงินสดประจำศูนย์ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย - ตรวจสอบ-ควบคุม การเบิกจ่ายสต็อกสินค้าประจำศูนย์ - จัดทำรายงานการเงิน - รายงานการขายประจำวัน - งานธุรการต่างๆ หมายเหตุ : สามารถเลิกงานดึกไ
- อายุ 22-35 ปี
-วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี - การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : 13,000 - 16,000
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร 10 ชั่วโมง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
7. Incoming Inspector (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC) ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม
- 1. ตรวจสอบคุณภาพด้านเคมี กายภาพวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ 2. ออกเอก COA ของวัตถุดิบที่ขายให้ Supplier 3. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสารเคมี
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีการอาหาร, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-อายุ 20-30 ปี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 10 ชั่วโมง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
8. พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานดัชมิลล์ สาย 8 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม)
- ปฏิบัติงานในสายงานการผลิต
- อายุ 18 ขึ้นไป
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- เงินเดือน : -
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 10 ชั่วโมง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
9. ช่างควบคุมเครื่องจักร ประจำโรงงาน แดรี่พลัส จ.นครสวรรค์ ด่วนมาก !!!
- - ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนกานผลิต - ควบคุมเครื่องจักรระหว่างกระบวกการผลิต - ดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องจักรประจำวัน (Daily care) - ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลค่า Parameter เ
- 1.อายุ 22 ไม่เกิน 35 ปี
-2.ปวส.สาขาเครื่องกล / เทคนิคยานยนต์ / ไฟฟ้ากำลัง /เมคคาทรอนิกส์ / อิเล็กทรอนิกส์ / อุตสาหกรรม
- เงินเดือน : 13000
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครสวรรค์ 10 ชั่วโมง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
10. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาลำปาง ด่วนมาก !!! (สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที)
- - ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ป.6, ม.3, ม.6, ปวช.
- เงินเดือน : 16,000 - 17,000
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
ลำปาง 10 ชั่วโมง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
11. Payroll & HRIS (ประจำสำนักงานใหญ่ บางพลัด กทม.) ด่วนมาก !!!
- - ตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน - ทำค่าจ้างเงินเดือนให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - กองทุนประกันสังคมและสวัสดิการของพนักงาน - งานเอกสารอื่นๆ ในแผนก
- อายุ 23-28 ปี
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ, สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : N/A
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย,บางพลัด 10 ชั่วโมง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
12. QA Technician (โรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- - งานควบคุมคุณภาพ (Process control) - Process audit - ตรวจสอบ process การผสมและฆ่าเชื้อ - ตรวจสอบการ CIP ก่อนใช้งาน
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีการอาหาร, วิศวกรรมการอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที
-อายุ 22-30 ปี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 10 ชั่วโมง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
13. R&D trainee !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- - วางแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - วางแผนการวิจัยและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน - ประเมินเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์, พัฒนาสูตรสินค้าเบื้องต้น, พิจารณากระบวนการผลิต, แหล่งวัตถุ
- อายุ 23 - 26 ปี
-จบการศึกษา ปริญญาตรี
- เงินเดือน : -
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 10 ชั่วโมง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
14. Engineering Trainee ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- - เรียนรู้งาน On The Job Training ในแผนกต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิต 1 ปี ก่อนเข้าประจำแผนกวิศวกรในการผลิต *รายละเอียดงานเพิ่มเติม* 1.ปฏิบัติงานควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและขั้นตอนการปฏิบัติง
- วุฒิการศึกษา วศ.บ. (สามัญ หรือเทียบโอน)
-สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยงข้อง
- เงินเดือน : 23,000
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 10 ชั่วโมง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
15. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขานครสวรรค์ ด่วนมาก !!! (สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที)
- - ขับรถส่งสินค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
- อายุไม่เกิน 40 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ป.6, ม.3, ม.6, ปวช.
- เงินเดือน : 17,000 - 18,000
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครสวรรค์ 10 ชั่วโมง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
16. Supplier Quality Management Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- - วางแผนและกำหนดเกณฑ์ KPI Supplier ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับแผนกจัดซื้อ แผนกวางแผนผลิต และแผนกควบคุมคุณภาพ - วิเคราะห์ข้อมูล KPI Supplier เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการสำหรับวางแผนรอบต่อไป ทั้งแผนร
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, สาขาวิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้าน IQA , Audit or Lead auditor, Supplier Control และหรือ
- เงินเดือน : N/A
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 10 ชั่วโมง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
17. ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- - ปฏิบัติงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรและควบคุมเครื่องจักรในสายการผลิต - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล ,ช่างยนต์ , ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-สามารถทำงานเป็นกะได้
- เงินเดือน : 14,000-17,000 บาท
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 10 ชั่วโมง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
18. ช่างควบคุมเครื่องจักร (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- -ดูแลและควบคุมเครื่องจักร ในสายการผลิตและบำรุงรักษาเครื่องจักร -ฝึก on the job training ในกระบวนการผลิต
- วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล ,ช่างยนต์ , ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-สามารถทำงานเป็นกะได้
- เงินเดือน : 16,500 - 18,000
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 10 ชั่วโมง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
19. ช่างควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- 1.Operation ระบบบำบัดน้ำเสีย 2.PM เครื่องจักรระบบบำบัดน้ำเสีย 3.ทำ LAB เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- อายุ 20 ปี ขึ้นไป
-วุฒิปวช. – ป.ตรี สาขาช่างทุกสาขา หรือสาขา อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : 14,000 - 17,000 บาท
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 10 ชั่วโมง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
20. Direct Sales Trainee (ประจำภาคอีสาน และภาคเหนือ)
- เรียนรู้งานขาย 12 เดือน ฝึกหน้างานจริง ฝึกบริหารทีมขาย และการสร้างทีม
- เพศ ชาย / หญิง
-อายุไม่เกิน 25 ปี
- เงินเดือน : N/A
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย,บางพลัด 10 ชั่วโมง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
21. Operation Central Warehouse (ประจำโรงงานแดรี่พลัส จ.นครสวรรค์)
- 1.ควบคุมเครื่องจักรระบบอัตโนมัติคลังสินค้า (ระบบ ASRS) 2.ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ
- 1.อายุ 22 ไม่เกิน 35 ปี
-2.ปวส. สาขา Mechatronics
- เงินเดือน : 13000
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครสวรรค์ 10 ชั่วโมง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
22. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ด่วน !!! (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- - ปฏิบัติงานตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม - ปฏิบัติงาน ระบบ ISO 45001 & ISO 14001 - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง - ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง
- อายุ 25-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
- เงินเดือน : N/A
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 10 ชั่วโมง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
23. เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมการตลาด (Event Marketing)
- - สำรวจเส้นทาง วาง routing เส้นทาง - แจกสินค้าให้ลูกค้าทดลองดื่ม สาธิตเมนูนมปั่น - แจกสินค้าให้ร้านค้าได้ทดลองดื่ม ทดลองขายพร้อมป้ายเมนูให้ร้านค้า เสนอขายสินค้าเข้าร้านชงน้ำปั่น , ร้านค้าที่ขายวัตถุ
- อายุ 20 – 35 ปี
-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- เงินเดือน : 12,000-14,000
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร 10 ชั่วโมง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
24. R&D Pilot Plant Technologist (ประจำโรงงานแดรี่พลัส อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์)
- - วางแผนและควบคุมเครื่องจักรในการทดลองผลิตสินค้าใหม่ และปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์
- 1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์รอาหาร,อุตสาหกรรมเกษตร,พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เทคโนโลยีอ
-2.จบการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2562-2564
- เงินเดือน : 20,000 - 25,000
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครสวรรค์ 10 ชั่วโมง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
25. Distribution & Warehouse Supervisor ประจำโรงงานนครสวรรค์
- 1.ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าในคลังสินค้า ให้ถูกต้อง และทันเวลา 2.ดูแลการจัดการกระบวนการเก็บสินค้าในคลังสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐที่กำหนด 3.วางแผนและดำเนินการงานด้านบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในคลังสินค้า
- 1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมอุตสหการ / สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-2. มีประสบการณด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์อย่างน้อย 1 ปี
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครสวรรค์ 10 ชั่วโมง
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.015599966049194