logo โลโก้ บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

picture ภาพประกอบ บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด หลอมเม็ดพลาสติก - ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก
ที่ตั้ง เลขที่ 143/19 หมู่ที่ 2 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 081-763-2955
Fax 034-250676
แผนที่ แผนที่ บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
1. QC
- ดูเเลควบคุมพนักงานในกะตนเอง ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ****ในการทดลองงานต้องทำงานหน้าเครื่อง(เหมือนลูกน้อง) เพื่อให้รู้งานจากขั้นต้นและสามารถคุมงานในอนาคตได้
- ไม่จำกัดวุฒิ
-
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
นครปฐม 10 ชั่วโมง
บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
2. จัดซื้อ
- ติดต่อ เจรจา และประสานงานกับผู้ขาย - เปรียบเทียบราคาผู้ขาย - สรรหา Supplier และประสานงานการจัดซื้อ และกำหนดวันส่งสินค้าให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด - ตรวจเช็คสินค้า รับเข้าสินค้าเข้าระบบ รวมทั้งรายงา
- เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
-การศึกษา ปวส., ปริญญาตรี สาขาการจัดการหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : 12000-15000
องค์กร : บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
นครปฐม 18 ชั่วโมง
บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
3. Drafman
- 1. ดูแลรับผิดชอบงานเขียนแบบ-ถอดแบบ จำนวนพื้นที่ วัสดุ โครงสร้าง และงานสถาปัตย์ประจำหน่วยงาน 2.จัดทำ Shop Drawing แบบ – แก้ไข ตรวจสอบแบบให้ตรงตามความต้องการที่ได้รับมอบหมาย ก่อนขออนุมัติสั่งผลิต 3. ป
- อายุ 25-30 ปี
-จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : 20000+
องค์กร : บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
นครปฐม 18 ชั่วโมง
บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ
- ปวส/ปวช ขึ้นไป
-มีประสบการณ์ด้านการผลิต พิจารณาพิเศษ
- เงินเดือน : 12,000-15,000+
องค์กร : บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
นครปฐม 18 ชั่วโมง
บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
5. โฟร์เเมน
- ควบคุมงานก่อสร้าง
- ปวช ขึ้นไป
-หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เงินเดือน : 15,000+
องค์กร : บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
นครปฐม 18 ชั่วโมง
บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
6. เจ้าหน้าที่บัญชี
- ติดต่อลูกค้า ตัดสินใจ ประสานงาน ลงบัญชี
- ปริญญาตรีขึ้นไป
-เพศ ชาย/หญิง
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
นครปฐม 18 ชั่วโมง
บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- ชาย/หญิง
-วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- เงินเดือน : 13,000+
องค์กร : บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
นครปฐม 18 ชั่วโมง
บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
8. ช่างไฟฟ้า
- 1.ช่างไฟฟ้า 2. ปรับแต่งควบคุมและตรวจเช็คเครื่องควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ 3. เดินสายไฟฟ้าระบบจ่ายพลังงาน 4. เดินไฟฟ้าในอาคาร 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-เพศ ชาย/หญิง
- เงินเดือน : 12,000-15,000+
องค์กร : บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
นครปฐม 21 ชั่วโมง
บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
9. ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแล/บำรุงเครื่องจักรไลน์ผลิต
- ปวส/ปวช ขึ้นไป
-มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุง
- เงินเดือน : 12,000-15,000+
องค์กร : บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
นครปฐม 21 ชั่วโมง
บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
10. เจ้าหน้าที่กราฟฟิก
- เเต่งภาพสินค้าเพื่อการโฆษณาฯ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ใช้โปรแกรมเเต่งภาพได้อย่างน้อย1โปรแกรม
-เพศ ชาย/หญิง
- เงินเดือน : 10000-12,000
องค์กร : บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
นครปฐม 21 ชั่วโมง
บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
11. เจ้าหน้าที่การตลาด creative
-
- ลงสนามได้ โซเชียลได้
-เพศ ชาย/หญิง
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
นครปฐม 21 ชั่วโมง
บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
12. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
- วางแผนด้านกำลังคนในแต่ละฝ่าย รับสมัครพนักงานแต่ละแผนก แนะนำ แนะแนวหน้าที่รับผิดชอบและอื่นๆให้แก่พนักงาน ดูแลสวัสดิการ ค่าแรง และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน อื่นๆเกี่ยวฝ่ายบุคคลฯ
- ปริญญาตรีขึ้นไป
-เพศ ชาย/หญิง
- เงินเดือน : 14,000 - 18,000
องค์กร : บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
นครปฐม 21 ชั่วโมง
บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
13. เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
- 1. วางแผนและจัดทำแผนงาน Campaign Marketing ร่วมกับทีมงาน Marketing 2. Content Creator ครีเอคคอนเทนต์ของบริษัทตามแผนกลยุทธ์การตลาด ในรูปแบบ ภาพ ข้อความ วิดีโอและรูปแบบอื่นๆ รวมถึงการอัพเดตข้อมูล ผ่านท
- เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี
-วุฒิการศึกษาปวส. หรือปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
นครปฐม 21 ชั่วโมง
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0