logo โลโก้ บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

picture ภาพประกอบ บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่) ผลิตเครื่องเทศ เครื่องปรุงอาหาร
ที่ตั้ง 191/75 อาคาร ซี.ที.ไอ. ทาวเวอร์ ชั้น 12A ถ.รัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-661-8889-98
Fax 02-661-8685-6
LineID 0805948119
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- 1.รับวิเคราะห์ใบเสนอราคาจากผู้ขาย 2.เปิดใบสั่งซื้อ 3.สามารถเลือกผู้ขายและเสนอได้ดีที่สุด 4.สามรถคำนวนราคาได้ถูกต้องและชัดเจน 5.ศึกษาสภาวะการตลาด
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
- เงินเดือน : 15000 ขึ้นไป
องค์กร : บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
กรุงเทพมหานคร คลองเตย , วัฒนา 1 วัน
บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2. ฝ่ายขายต่างประเทศ
- 1.ติดต่องานขายต่างประเทศ 2.สามารถทำงานติดต่อและทำงานเอกสาร นำเข้า-ส่งออก-ชิปปิ้ง 3.ติดต่องานออกบูธ ในประเทศ-ต่างประเทศ 4.สื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง 5.พูดภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
กรุงเทพมหานคร คลองเตย , วัฒนา 1 วัน
บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3. ผู้จัดการฝ่ายขาย (รับสมัครด่วนหลายอัตรา)
- 1. ควบคุมดูแลการขายผลิตภัณฑ์ 2 เสริมสร้างนโยบายการขายใหม่ 3 .ควบคุมดูแลลูกงานในทีมงาน
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
- เงินเดือน : 35,000
องค์กร : บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
กรุงเทพมหานคร คลองเตย , วัฒนา 1 วัน
บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
4. พนักงานขับรถผู้บริหาร
- 1.ขับรถผู้บริหาร
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-วุฒิ ม3. ขึ้นไป
- เงินเดือน : 18,000 บาทขึ้นไป
องค์กร : บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 1 วัน
บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
5. พนักงานบัญชี รับ - จ่าย (080-5948119)
- 1.ทำบัญชีรับ-จ่าย ออกใบแจ้งหนี้ วางบิล ทำรายการเช็คต่างๆ 2.ทำภาษีต่างๆเช่น ภพ.30 ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 สปส10-1 และเอกสารต่างๆเป็นต้น
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
กรุงเทพมหานคร คลองเตย , วัฒนา 1 วัน
บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
6. ธุรการบัญชี (080-5948119)
- 1.จัดทำเอกสารและพิมพ์งานเอกสารต่างๆได้เป็นอย่างดี 2.รับโทรศัพท์ 3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี 4.มีความสารถทางด้านภาษาจะพิจรณาเป้นพิเศษ 5.วางบิล รับบิล 6.ช่วยงาน บัญชีรับ - จ
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
กรุงเทพมหานคร คลองเตย , วัฒนา 1 วัน
บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
7. พนักงานขาย ( Sale ) ด่วน หลายอัตรา
- 1.ดูแลรับผิดชอบให้บริการลูกค้าใหม่และเก่า 2.จัดหาลูกค้าใหม่ผ่านช่องทางต่างๆ
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
รับทุกจังหวัด 1 วัน
บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
8. พนักงานขายออนไลน์
- 1.มีความสามาถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 2.สามารถทำงานเป็นทีมได้ 3.มีความคิดสร้างสรรค์ 4.สามารถนำเสนอสินค้าใหม่ได้เป็นอย่างดี 5.สามารถไลฟ์สดขายสินค้าได้
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
กรุงเทพมหานคร คลองเตย , วัฒนา 1 วัน
บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
9. สมุห์บัญชี
- 1.สามาถบริหารงานบัญชีและวสงระบบงานบัญชี 2.ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน 3.ตรวจสอบการบันทึกการบัญชีต่างๆที่บันทึกไว้ในสมุดรายวัน 4.สามรถปิดงบการเงินได้ 5.ตรวจสอบควบคุมการทำงานของพนักงานที่อยู่ใต้บ
- อายุ 28 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
- เงินเดือน : 30000 ขึ้นไป
องค์กร : บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
กรุงเทพมหานคร 1 วัน
บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
10. วิศวกรโรงงาน
- 1.ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิตและปรับปรุงกระบวนการต่างๆทางอุตสาหกรรม 2.ตรวจสอบสถิติศึกษาแผนผังของโรงานความปลอดภัยประปัจจัยอื่นๆ 3.ศึกษาพิจรณากำหนดหน้าที่การงานให้มีประสิทธิภาพ 4.จัดการระบบข้อมูลคอมพ
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
- เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
องค์กร : บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อ่างทอง 1 วัน
บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
11. ธุรการขาย (080-5948119)
- ติดต่อประสานงานด้านการขาย โปรโมทสินค้า ดำเนินการทำเอกสารใบสั่งสินค้า
- ใช้งาน Word, Excell, Powerpoint ได้ดี
-สามารถทำงานเป็นทีมได้
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
กรุงเทพมหานคร คลองเตย , วัฒนา 1 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : [email protected] (ฝ่ายขาย) [email protected] (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0