งาน หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานจากทั่วประเทศ งานใหม่อัพเดตทุกวัน : ลงประกาศรับสมัครงานกับ Jobthaiweb.com เพียงปีละ 3,590 บาท คุ้มค่าที่สุด คลิ๊กที่นี่ โทร 02-420-6300 , 02-810-8300
  หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษฟรี รับสมัครงาน ประกาศงาน ไม่จำกัด Jobs in Thailand Jobthaiweb
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

แบ่งตามประเภทธุรกิจ ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า.คอมพิวเตอร์.อิเล็กทรอนิกส์


บริษัท ที.ซี.เรดิโอแอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด logo โลโก้
บริษัท ที.ซี.เรดิโอแอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ขายวิทยุสื่อสาร และ ศูนย์บริการ ..

บริษัทอินสุวรรณ์ เทคนิคัล เซอร์วิสเซส จำกัด   logo โลโก
บริษัทอินสุวรรณ์ เทคนิคัล เซอร์วิสเซส จำกัด
ดำเนินธุรกิจในกำรให้บริกำรติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษำ เครื่องปรับอำกำศ ภำยในที่อยู่อำศัย อำคำรสำนักงำน และอำคำรโรงงำนทุกชนิด รวมถึงกำรจำหน่ำยเครื่องปรับอำกำศ วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับงำนเครื่องปรับอำกำศ นอกจำกนี้เรำยังเป็นตัวแทนผู้รับเหมำงำนบริกำรให้กับ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ จำกัด (Subcontractor / Samsung Authorized Service Centre) และ บริษัท เบโค ไทยจำกัด (Subcontractor / Beko Authorized Service Centre) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยเครื่องปรับอำกำศรำยใหญ่ภำยใต้แบรนด์ “Samsung แล..

บริษัทถลางเทรดดิ้ง จำกัด   logo โลโก
บริษัทถลางเทรดดิ้ง จำกัด
ศูนย์จำหน่ายเครื่องปรับอากาศติดตั้งบริการ..

บริษัท ยูนิสตาร์ ออฟโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด logo โลโก้
บริษัท ยูนิสตาร์ ออฟโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทยูนิสตาร์ ออฟโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำการผลิตและจัดจำหน่ายหลอดไฟแอลอีดี(LED)ในประเทศไทย โดยนำเข้าชิ้นส่วนประกอบหลอดไฟมาจากประเทศไต้หวันได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพระดับมาตรฐานสากลตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงแนวโน้มตลาดและเทรนด์แสงสว่างโลกให้ความสำคัญต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะการลดการปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้วัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) ประหยัดการใ..

บริษัท มูนซุง อิเล็คทรอนิค (ไทยแลนด์) จำกัด logo โลโก
บริษัท มูนซุง อิเล็คทรอนิค (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิตและประกอบชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า PCB BOARD AIR..

บริษัท เอส เอ็น ซี กรุ๊ป จำกัด logo โลโก้
บริษัท เอส เอ็น ซี กรุ๊ป จำกัด
เป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมและเรือ..

บริษัท เอ็กซ์เพอร์ เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด logo โลโก้
บริษัท เอ็กซ์เพอร์ เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ม่านอากาศแบรนด์ X-PER และพัดลมไอน้ำไอเย็น แบรนด์ Hydro Air..

Deesolute Co.,Ltd logo โลโก
Deesolute Co.,Ltd
คอมพิวเตอร์/ไอที..

บริษัท ไอ มีเดียอินโนเวชั่น จำกัด logo โลโก
บริษัท ไอ มีเดียอินโนเวชั่น จำกัด
ผลิตไมโครโฟนลำโพงและเครื่องขยายเสียง ..

บริษัท ที.จี. คอนโทรล จำกัด logo โลโก้
บริษัท ที.จี. คอนโทรล จำกัด
บริษัท ที.จี.คอนโทรล จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย อินเวอร์เตอร์ (Inverter), ซอฟท์สตาร์ทเตอร์ (Softstarter),PLC, HMI, SCADAอย่างเป็นทางการจากบริษัท เอบีบี จำกัด T.G. Control เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (อินเวอร์เตอร์) AC Drives, (Inverter), (VSD) เป็นชื่อเรียกอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบที่มีศักยภาพ, ซอฟท์สตาร์ทเตอร์ (Softstarter)รวมถึง PLC, HMI, SCADA, DCS, Automation, Instrument, MDB, MCC, ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ABB อีกทั้งงาน EngineerSol..

บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด logo โลโก้
บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด
นำเข้าอุปกรณ์สือสารทางด้านโทรคมนาคม ..

บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด logo โลโก้
บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด
จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง ระบบเสียง ระบบภาพ ระบบอะคูสติกส์..

STV Power Group Co.,Ltd. logo โลโก้
STV Power Group Co.,Ltd.
จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ..

บริษัท โปรทรัช จำกัด logo โลโก้
บริษัท โปรทรัช จำกัด
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา งานระบายอากาศ..

บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด logo โลโก้
บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
นำเข้าและติดตั้งแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง (UPS)..

S.T.G Intercom Thailand จำกัด logo โลโก้
S.T.G Intercom Thailand จำกัด
โรงงานอุตสาหกรรม ด้านการผลิตสินค้านวัตกรรม ไฮเทคเทคโนโลยีต่างๆ สินค้าด้านอุปโภค และ อื่นๆ..

บริษัท เลนเยส อี-พาวเวอร์จำกัด logo โลโก
บริษัท เลนเยส อี-พาวเวอร์จำกัด
จัดจำหน่ายปลีกและส่ง อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือ..

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) logo โลโก้
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการจัดจำหน่าย สินค้าไอที  ที่ได้รับความนิยมไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด มีความต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานอีกเป็นจำนวนมาก ในการขยายสาขาเพื่อรองรับธุรกิจของบริษัทไอทีซิตี้ ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเป้าหมายจะครอบคลุมบริการลูกค้าทั่วประเทศ ..

บริษัท เฮ้าส์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด logo โลโก้
บริษัท เฮ้าส์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
ขายและติดตั้ง ขายส่ง และติดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ห้าง ร้านค้า ฯลฯ ..

ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์  l งาน

บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-420-6300 , 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.)
Fax : 02-420-6304 , 02-810-8301
Email :
เพิ่มเพื่อน 0.046800136566162