งาน หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานจากทั่วประเทศ งานใหม่อัพเดตทุกวัน : ลงประกาศรับสมัครงานกับ Jobthaiweb.com เพียงปีละ 3,590 บาท คุ้มค่าที่สุด คลิ๊กที่นี่ โทร 02-420-6300 , 02-810-8300
  หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษฟรี รับสมัครงาน ประกาศงาน ไม่จำกัด Jobs in Thailand Jobthaiweb
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

แบ่งตามประเภทธุรกิจ ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า.คอมพิวเตอร์.อิเล็กทรอนิกส์


P.C. CENTER OA Co.Ltd logo โลโก้
P.C. CENTER OA Co.Ltd
P.C. Center OA Co., Ltd has been operating in telecommunication sector for more than 20 years. We provide communication services and solutions such as PBXs, Voice Mail Systems, VoIP to serve the best matches of our customers needs...

บริษัท ซีเอ็นเอส ฮาร์ดแวร์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด logo โลโก้
บริษัท ซีเอ็นเอส ฮาร์ดแวร์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
ดำเนินกิจการด้าน รับเหมา งานติดตั้ง ซ่อมบำรุง งานติดตั้งระบบแอร์ ระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ งานระบบต่างๆภายในอาคาร และโรงงาน ..

บริษัท ไอที ดีลิเวอร์รี จำกัด logo โลโก
บริษัท ไอที ดีลิเวอร์รี จำกัด
จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม อุปกรณ์ไอที..

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วัฒนา โอเอ (สำนักงานใหญ่) logo โลโก้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วัฒนา โอเอ (สำนักงานใหญ่)
System Solution Integrated - หน่วยงานราชการ - หน่วยงานเอกชน ..

บริษัท ที.ซี.เรดิโอแอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด logo โลโก้
บริษัท ที.ซี.เรดิโอแอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ขายวิทยุสื่อสาร และ ศูนย์บริการ ..

บริษัทอินสุวรรณ์ เทคนิคัล เซอร์วิสเซส จำกัด   logo โลโก
บริษัทอินสุวรรณ์ เทคนิคัล เซอร์วิสเซส จำกัด
ดำเนินธุรกิจในกำรให้บริกำรติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษำ เครื่องปรับอำกำศ ภำยในที่อยู่อำศัย อำคำรสำนักงำน และอำคำรโรงงำนทุกชนิด รวมถึงกำรจำหน่ำยเครื่องปรับอำกำศ วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับงำนเครื่องปรับอำกำศ นอกจำกนี้เรำยังเป็นตัวแทนผู้รับเหมำงำนบริกำรให้กับ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ จำกัด (Subcontractor / Samsung Authorized Service Centre) และ บริษัท เบโค ไทยจำกัด (Subcontractor / Beko Authorized Service Centre) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยเครื่องปรับอำกำศรำยใหญ่ภำยใต้แบรนด์ “Samsung แล..

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) logo โลโก้
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซิงเกอร์” เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น ตู้แช่ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญ และเครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และหลากหลายทั้งกลุ่มลูกค้าบ้าน และกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ การขายแบบเช่าซื้อโดยผ่านเครือข่ายซิงเกอร์มากกว่า 10,000 คน กระจายตามสาขาม..

บริษัทถลางเทรดดิ้ง จำกัด   logo โลโก
บริษัทถลางเทรดดิ้ง จำกัด
ศูนย์จำหน่ายเครื่องปรับอากาศติดตั้งบริการ..

บริษัท ยูนิสตาร์ ออฟโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด logo โลโก้
บริษัท ยูนิสตาร์ ออฟโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทยูนิสตาร์ ออฟโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำการผลิตและจัดจำหน่ายหลอดไฟแอลอีดี(LED)ในประเทศไทย โดยนำเข้าชิ้นส่วนประกอบหลอดไฟมาจากประเทศไต้หวันได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพระดับมาตรฐานสากลตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงแนวโน้มตลาดและเทรนด์แสงสว่างโลกให้ความสำคัญต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้วัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) ประหยัดการ..

บริษัท มูนซุง อิเล็คทรอนิค (ไทยแลนด์) จำกัด logo โลโก
บริษัท มูนซุง อิเล็คทรอนิค (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิตและประกอบชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า PCB BOARD AIR..

บริษัท เอส เอ็น ซี กรุ๊ป จำกัด logo โลโก้
บริษัท เอส เอ็น ซี กรุ๊ป จำกัด
เป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมและเรือ..

บริษัท เอ็กซ์เพอร์ เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด logo โลโก้
บริษัท เอ็กซ์เพอร์ เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ม่านอากาศแบรนด์ X-PER และพัดลมไอน้ำไอเย็น แบรนด์ Hydro Air..

Deesolute Co.,Ltd logo โลโก
Deesolute Co.,Ltd
คอมพิวเตอร์/ไอที..

บริษัท ไอ มีเดียอินโนเวชั่น จำกัด logo โลโก
บริษัท ไอ มีเดียอินโนเวชั่น จำกัด
ผลิตไมโครโฟนลำโพงและเครื่องขยายเสียง ..

บริษัท ที.จี. คอนโทรล จำกัด logo โลโก้
บริษัท ที.จี. คอนโทรล จำกัด
บริษัท ที.จี.คอนโทรล จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย อินเวอร์เตอร์ (Inverter), ซอฟท์สตาร์ทเตอร์ (Softstarter),PLC, HMI, SCADAอย่างเป็นทางการจากบริษัท เอบีบี จำกัด T.G. Control เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (อินเวอร์เตอร์) AC Drives, (Inverter), (VSD) เป็นชื่อเรียกอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบที่มีศักยภาพ, ซอฟท์สตาร์ทเตอร์ (Softstarter)รวมถึง PLC, HMI, SCADA, DCS, Automation, Instrument, MDB, MCC, ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ABB อีกทั้งงาน EngineerSol..

บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด logo โลโก้
บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด
นำเข้าอุปกรณ์สือสารทางด้านโทรคมนาคม ..

บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด logo โลโก้
บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด
จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง ระบบเสียง ระบบภาพ ระบบอะคูสติกส์..

STV Power Group Co.,Ltd. logo โลโก้
STV Power Group Co.,Ltd.
จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ..

ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์  l งาน

บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-420-6300 , 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.)
Fax : 02-420-6304 , 02-810-8301
Email :
เพิ่มเพื่อน 0.062401056289673