งาน หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานจากทั่วประเทศ งานใหม่อัพเดตทุกวัน : ลงประกาศรับสมัครงาน เพียงปีละ 3,590 บาท คุ้มค่าที่สุด คลิ๊กที่นี่ โทร 02-810-8300 , 085-8213121
  หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษฟรี รับสมัครงาน ประกาศงาน ไม่จำกัด Jobs in Thailand Jobthaiweb
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
            การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

หางาน | บทความอื่นๆ   
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

- ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ออกจากงาน ซึ่งได้จ่ายเงินสมทบกรณีว่างงานครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนการว่างงาน จากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย โดยการลาออกหรือถูกเลิกจ้างนั้น ไม่มีความผิด
- ไม่ใช่ผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ (อายุไม่ครบ 55 ปีบริบูรณ์)

เอกสารประกอบการใช้บริการ
1. รูปถ่ายปัจจุบัน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. สำเนาหนังสือรับรองการออกจากงานหรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน หรือสำเนาแบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (แบบ สปส.6-09)
6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ธ.กรุเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กสิกรไทย ธ.ทหารไทย และธ.ไทยพาณิชย์
7. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)
8. สำเนาเอกสารอื่น (ถ้ามี)


•การรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

ผู้ประกันตนณีว่างงานต้องมารายงานตัวตามกำหนดต่อหน้าที่ ณ สำนักงานจัดหางานนด้วย ตนเองเท่านั้น ทั้งนี้ สามารถรายงานตัวก่อนกำหนดได้ไม่เกิน 3 วัน หากไม่มารายงานตัวตาม กำหนด โดยไม่มีเหตุผลสมควร(มีเอกสารหลักฐานที่พิสูจน์ได้มาแสดง) จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ทดแทนในงวดนั้น

เอกสารประกอบการรายงานตัว
1. ใบนัดรายงานตัวของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. หนังสือรับรองผลการติดต่อสมัครงาน
4. แบบรายงานผลการหางานทำของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (แบบ กกจ.-ผต.5)


•ข้อควรรู้ของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
1. ขึ้นทะเบียนภายใน30วันนับแต่วันว่างงาน มีสิทธิตั้งแต่วันที่ 8ของการว่างงานจนถึงวัน ครบ สิทธิตามเงื่อนไขลาออก / ถูกเลิกจ้าง
2. ขึ้นทะเบียนเกินกว่า 30 วัน มีสิทธิตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียน จนถึงวันครบสิทธิตามเงื่อน ไขลาออก / ถูกเลิกจ้าง
3. ต้องมีความสามารถทำงาน พร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมที่จัดหาให้ และต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน หรือฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานที่จัดให้
4. ต้องมารายงานตัวตามกำหนด
5. ยุติการได้รับสิทธิ์ หากเสียชีวิตก่อนครบกำหนดได้รับสิทธิ
6. ยุติการได้รับสิทธิ์ หากกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33
7. ภายในปีปฏิทินเดียวกันต้องไม่เคยใช้สิทธิหรือใช้สิทธิแล้วแต่ยังไม่ครบ ในการขอรับ ประโยชน์แทนกรณีว่างงานเนื่องจากถูกเลิกจ้างหรือลาออก
8. การออกจากงานกรณีลาออก ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง
9. การออกจากงานกรณีเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงาน ปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
10. สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินแก่ผู้ประกันตนผู้มีสิทธิ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ที่ผู้ประกันตนยื่นขึ้นทะเบียนเป็นรายเดือน โดยจะได้รับในวันทำการที่ 5 หลังจากวันรายงานตัว ( เฉพาะรายที่มีการวินิจฉัยสิทธิเรียบร้อยแล้ว )
หางาน | บทความอื่นๆ   
โดย .. JOBTHAIWEB.COM
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์  l งาน

บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 , 02-420-6300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.)
Fax : 02-420-6304 , 02-810-8301
Email :
เพิ่มเพื่อน 0.015599966049194