logo โลโก้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

picture ภาพประกอบ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ก้าวเข้าสู่การเป็น “ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์” ด้วยการดำเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการดิจิทัลคอนเทนต์ ณ สิ้นปี 2559 เอไอเอสในฐานะผู้นำด้านการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย มีส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงรายได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 และมีผู้ใช้บริการจำนวน 41 ล้านรายทั่วประเทศ เอไอเอสได้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มาเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี โดยรายได้จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทและด้วยคลื่นความถี่ที่เอไอเอสถือครองในปัจจุบัน จึงสามารถให้บริการโครงข่ายที่มีคุณภาพทั้งเทคโนโลยี 2G 3G และ 4G ตลอดจนบริการคุณภาพอื่นๆ

นอกเหนือจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ในปี 2558 เอไอเอส ได้เริ่มดำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ ‘เอไอเอส ไฟเบอร์’ เมื่อสิ้นปีที่แล้ว เป็น 301,500 ราย และครอบคลุม 5.2 ล้านครัวเรือน ณ สิ้นปีนี้ พร้อมกันนี้ เอไอเอส จะยงั คงดำเนินการต่อยอดธุรกิจในปีหน้า และตั้งเป้าหมายทีจะเป็นผู้ให้บริการรายหลักในตลาด ภายใน 3 ปี

ธุรกิจหลักส่วนสุดท้ายของเอไอเอสคือ ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจยุคดิจิทัล ทำให้เอไอเอสในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ ได้มีการคิดค้นและพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์และบริการต่างๆ ให้แก่ลูกค้า โดยเอไอเอสได้ร่วมมือกับผู้สร้างและให้บริการคอนเทนต์ในการพัฒนาระบบนิเวศของการทำธุรกิจแบบเชื่อมโยงร่วมกับพันธมิตรเพื่อการเติบโตไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ เอไอเอสได้เน้นการทำดิจิทัลคอนเทนต์ใน 5 ด้าน ได้แก่ วิดีโอ เกม ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ คลาวด์ และการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (M2M) โดยตัวอย่างของความสำเร็จในปี 2559 ได้แก่ AIS PLAY ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือที่ให้บริการวิดีโอคอนเทนต์และการเปิดตัวบริการคลาวด์สำหรับองค์กรทั้งนี้ ในท้ายที่สุด ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ของเอไอเอสจะสามารถยกระดับและขยายธุรกิจในทุกๆ ด้านแบบองค์รวม พร้อมกับการผลักดันให้เอไอเอสสามารถเติบได้อย่างแข็งแกร่งในยุคดิจิทัล
ที่ตั้ง 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ ยังไม่เปิด รับสมัครพนักงาน ในขณะนี้
Website ยังไม่เปิด รับสมัครพนักงาน ในขณะนี้
LineID ยังไม่เปิด รับสมัครพนักงาน ในขณะนี้
แผนที่ ยังไม่เปิด รับสมัครพนักงาน ในขณะนี้
แผนที่ Google Map ยังไม่เปิด รับสมัครพนักงาน ในขณะนี้
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1. Event Support Staff (เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด) จ.ยะลา
- -สนับสนุนการออกบูธงาน Event ต่างๆ ตามช่องทางการจัดกิจกรรม -มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการต่างๆ ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้
- เพศ ชาย อายุ 23 – 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป
เงินเดือน : 16000
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ยะลา 4 เดือน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2. Enterprise Sales Manager - Upper North (ประจำ จ.เชียงใหม่)
- 1. Responsible for overseeing the work of enterprise sales team, also managing, developing sales strategies to achieve assigned target. 2. Provide leadership, guidance, and direction to individual sa
- Male or Female age between 35 to 45 years
-At least 5 years experience in sales and marketing of IT or telecommunication services.
เงินเดือน : 45,000++
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เชียงใหม่ 4 เดือน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
3. Switching Field Engineer (ประจำ จ.พิษณุโลก)
- 1. ดูแลบำรุงรักษาเครือข่ายระบบชุมสายให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 2. ปรับปรุงแก้ไขป้องกันระบบไฟฟ้าและ Facility อาคารชุมสาย 3. ประสานงาน Implement ขยายติดตั้งอุปกรณ์ชุมสายตามแผนงาน 4. ประสานงานร
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้าสื่อสาร,โทรคมนาคม, Computer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-อายุไม่เกิน 35 ปี เพศชาย ภูมิลำเนาอยู่ จ.พิษณุโลก หรือใกล้เคียง
เงินเดือน : 22,000++
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
พิษณุโลก 4 เดือน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
4. FBB Marketing and Sales Manager - Lower North (ประจำ จ.พิษณุโลก)
- 1. Handle target in term of sales (new subscriber), network utilization and revenue 2. Responsible and support new coverage area and search for new potential area 3. Analyze localized marketing stra
- Male or Female age between 35 to 45 years.
-At least 5 years experience in marketing and sales management.
เงินเดือน : 40,000++
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
พิษณุโลก 4 เดือน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
5. พนักงานขายอินเทอร์เน็ต (ออกบูธ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล) รับด่วน หลายอัตรา
- 1.ออกบูธนำเสนอขายผลิตภัณฑ์/บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน (AIS Fibre) พร้อมรับสมัครใช้บริการให้กลุ่มลูกค้าในคอนโดมิเนียมหรือหมู่บ้าน 2.วางแผนและติดตามการขายให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 3.จัดทำสรุปข้อมูลการขายปร
- วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
-อายุไม่เกิน 35 ปี
เงินเดือน : 15,000
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 4 เดือน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
6. AIS SMEs Direct Sales Staff (พนักงานขายซิมกลุ่มลูกค้า SMEs : กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
- - หาลูกค้าใหม่กลุ่มลูกค้า SMEs ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - สร้างความสัมพันธ์ แก้ปัญหา และให้บริการหลังการขาย - ตรวจเยี่ยม และให้บริการสำหรับลูกค้าเก่า - รวบรวมข้อมูลทางการตลาด, การขาย เพื่อปรับปรุง
- เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
เงินเดือน : 15,000 + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร 4 เดือน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
7. AIS Sim Card Online Fulfillment Officer
- 1. Manage AIS sim card online fulfillment for GOMO, Nu-Mobile, ACQ, and Telesales by ACC to operations control follow under the company's SLA 2. Co-Ordinate to Marketing Team, Card
- Bachelor's degree required logistic and supply chain.
-At Lease 1 year direct experience in warehouse operation especialy e-commerce fulfillment.
เงินเดือน : 15000-30000
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
นนทบุรี 4 เดือน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
8. พนักงานเขียนแบบ AutoCAD (รับวุฒิ ปวส. จำนวนมาก)
- • ควบคุมดูแล จัดเก็บแบบอาคารชุมสาย และสถานีฐาน สถานี Repeater (Site Drawing & Facility Drawing) • ติดตามแบบ Red Mark กับผู้รับเหมา หรือ Project Owner ของแต่ละโครงการ เพื่อนำมาเขียนให้ถูกต้อง • รับ
- วุฒิ ปวส. สาขาโทรคมนาคม, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
-มีความสามารถใช้ Program AutoCAD ได้ดี
เงินเดือน : 13,000 + O.T.
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 4 เดือน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
9. Channel Sales Staff (Green Smile Shop : สัญญาจ้างพิเศษ)
- หน้าที่ความรับผิดชอบ : • ส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของ AIS ให้กับช่องทาง Green Smile Shop เพื่อให้เกิดยอดขายตามเป้าหมาย พร้อมแนะนำให้ความรู้ด้าน 3G และบริการต่าง ๆ ของ AIS ให้กับพนักงานของช่องทางก
- • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
-• มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-2 ปี ด้านงานขาย และงานบริการ
เงินเดือน : 13000
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เชียงราย 4 เดือน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
10. FBB Direct Sales Supervisor (พนักงานดูแลทีมขายภาคสนาม) จ.นครราชสีมา
- - บริหารจัดการทีมขายภาคสนาม AIS Fibre ที่อยู่ในความดูแลให้มียอดขายตามที่บริษัทกำหนด - เสนอขายสินค้า/บริการของ AIS Fibre ณ ที่พักอาศัย ที่ทำงาน หรือ สถานที่อื่นๆ เป็นการขายโดยบุคคล (Face-to-Face) - ว
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิ ปริญญาตรี
เงินเดือน : 16,500+ ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
นครราชสีมา 4 เดือน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
11. พนักงานสายการผลิต คลังสินค้า
- • ปฏิบัติงานในสายการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ • ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ วันละ 8 ชั่วโมง • สถานที่ปฏิบัติงาน ซ.สามัคคี จ.นนทบุรี (ตรงข้ามโรงเรียนประชาอุปถัมภ์) เอกสารสมัครงาน • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบ
- ชาย - หญิง อายุ 18-35 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
เงินเดือน : รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8,000-12,000 บาท (รายได้ 425 บาท ต่อวัน)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
นนทบุรี 4 เดือน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
12. Logistic Officer / Senior Logistic Officer ประจำคลังสินค้า ซ.สามัคคี จ.นนทบุรี
- - ควบคุมกระบวนการตรวจสินค้าสำเร็จรูปที่มาจากหน่วยงาน ภายในคลังฯ - ควบคุมการจัดเรียงสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขายและ สะดวกรวดเร็วในการจ่ายตามระบบ FIFO - จัดการและควบคุมการเติมสินค้าให้ถูกต้องตา
- ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
-จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : 15,000 บาทหรือมากกว่า
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
นนทบุรี 4 เดือน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
13. Direct Sales Staff (พนักงานขายซิมการ์ด AIS กรุงเทพฯ) รับด่วน หลายอัตรา
- 1. เสนอขายซิมการ์ดแบบรายเดือน (ลักษณะการทำงานแบบ Booth และ Knock Door) 2. เสนอขายสินค้าและบริการอื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ 3. ติดตามและให้บริการลูกค้าหลังการขาย 4. เป็นงานภาคสนาม ลงพื้นที่ต่างๆทั่วก
- *สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้
-อายุ 18-30 ปี
เงินเดือน : 13,000-20,000++
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย,บางพลัด 4 เดือน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
14. Direct Sales Staff (พนักงานขายซิม) ประจำ จ.ภูเก็ต
- -จัดจำหน่ายและ/หรือชักชวนลูกค้าให้จดทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์ในระบบ Postpaid จำนวน 100 เลขหมายต่อเดือน -จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม และสินค้าอื่นๆ ในกลุ่มบริษัท -ให้บริการ Upgrade 3G to 4G
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
เงินเดือน : 16,000+++
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ภูเก็ต 4 เดือน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
15. Engineer Field Maintenance ประจำ จ.นครศรีธรรมราช
- บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 4G,5G, Lease line และ อุปกรณ์ Internet AIS Fiber ประสานงานหน่วยงานท้องถิ่น การไฟฟ้าและหน่วยงานดูแลด้านสื่อสาร ติดตั้งวงจร Lease line และสนับสนุนงานการขยายเครือข่าย บ
- เพศชาย
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โทรคมนาคม, วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,Data Analyt
เงินเดือน : 22,000++
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
นครศรีธรรมราช 4 เดือน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
16. Direct Sales Staff (พนักงานขายซิม) ประจำ จ.สงขลา
- -จัดจำหน่ายและ/หรือชักชวนลูกค้าให้จดทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์ในระบบ Postpaid จำนวน100 เลขหมายต่อเดือน -จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม และสินค้าอื่นๆ ในกลุ่มบริษัท -ให้บริการ Upgrade 3G to 4G
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
เงินเดือน : 15000+++
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
สงขลา 4 เดือน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
17. Ommi Channal Data Management Officer
- 1. To support inventory data for Omnichannel in nationwide. To manage product aging, movement, fast delivery, and logistic cost. 2. Manage with Co-Ordinate to Product Marketing, Ma
- Bachelor's degree required logistic and supply chain.
-At Lease 1 year direct experience in warehouse operation especialy e-commerce fulfillment.
เงินเดือน : 15000-30000
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
นนทบุรี 4 เดือน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
18. AIS Fibre Sale Promoter จ.สุราษฎร์ธานี
- วางแผนในการทำตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้นลงทำการตลาดในพื้นที่ให้บริการ AIS Fibre เป้าหมาย และมีการวางแผนสำรองสามารถปรับเปลี่ยนสถานที่ตามความเหมาะสมของหน้างาน จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น
- เพศ ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
-วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. และปริญญาตรีทุกสาขา
เงินเดือน : 15000++
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
สุราษฎร์ธานี 4 เดือน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
19. SMB Direct Sales Executive (พนักงานขายกลุ่มลูกค้า SMEs) ประจำ จ.นครศรีธรรมราช
- - รับผิดชอบงานขายสินค้า SIM Card ( Post Paid , Prepaid และ Hand Set ),สินค้า Solution (Mobile PBX, Mobile EDC, Mobile Track & Trace เป็นต้น) ให้กับกลุ่มลูกค้า SMEs - วางแผนและดำเนินการกิจกรรมด้านงานข
- เพศชาย หรือหญิง (อายุไม่เกิน 35 ปี)
-วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา (หากจบด้านการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
เงินเดือน : 18000+++
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
นครศรีธรรมราช 4 เดือน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
20. พนักงานขายอินเตอร์เน็ตบ้าน (ภาคสนาม) จ.นครราชสีมา
- ลงพื้นที่แนะนำสินค้า AIS Fibre ตามชุมชน หมู่บ้าน ตลาด บูธกิจกรรม ทำงานเป็นทีม มีหัวหน้าทีมคอยดูแลและคอยวางแผนทำงานให้ ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ (8.00น.-17.30น.)
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35ปี
-การศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
เงินเดือน : รายได้+ค่าคอมฯ 18000
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
นครราชสีมา 4 เดือน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
21. Call Center Training Officer (Working location at ABC World)
- *Working location at ABC World, Ramkhamhaeng 30* • Developing call centers' education materials, such as digital presentations, how-to manuals, and instructional videos • Set up and maintain train
- Bachelor’s degree in HR, Business Administration, Management or related fields
-At least 1-3 years’ experience in training and development
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 4 เดือน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
22. SMB Direct Sales Executive (พนักงานขายกลุ่มลูกค้า SMEs) ประจำ จ.ภูเก็ต
- - รับผิดชอบงานขายสินค้า SIM Card ( Post Paid , Prepaid และ Hand Set ),สินค้า Solution (Mobile PBX, Mobile EDC, Mobile Track & Trace เป็นต้น) ให้กับกลุ่มลูกค้า SMEs - วางแผนและดำเนินการกิจกรรมด้านงานข
- เพศชาย หรือหญิง (อายุไม่เกิน 35 ปี)
-วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (หากจบด้านการตลาดการขายสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
เงินเดือน : 18000+++
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ภูเก็ต 4 เดือน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
23. AIS Fibre Sale Promoter จ.นครศรีธรรมราช
- วางแผนในการทำตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้นลงทำการตลาดในพื้นที่ให้บริการ AIS Fibre เป้าหมาย และมีการวางแผนสำรองสามารถปรับเปลี่ยนสถานที่ตามความเหมาะสมของหน้างาน จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น
- เพศ ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
-วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. และปริญญาตรีทุกสาขา
เงินเดือน : 15000++
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
นครศรีธรรมราช 4 เดือน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
24. FBB Direct Sales (SP) (พนักงานขาย AIS อินเตอร์เน็ตบ้าน) ประจำพื้นที่ จ.สงขลา
- - เป็นตัวแทนของบริษัท ในการขายนำเสนอบริการ Internet บ้าน แก่กลุ่มลูกค้าทั่วไปในแต่ละโซนพื้นที่ต่างๆ - แจกสื่อประชาสัมพันธ์ภาคสนามแนะนำสินค้าและบริการของ AIS Fibre - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หมุนเวียนวั
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษา. ม.6 ขึ้นไป
เงินเดือน : 13000++
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
สงขลา 4 เดือน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
25. FBB Direct Sales (SP) (พนักงานขาย AIS อินเตอร์เน็ตบ้าน) ประจำพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
- - เป็นตัวแทนของบริษัท ในการขายนำเสนอบริการ Internet บ้าน แก่กลุ่มลูกค้าทั่วไปในแต่ละโซนพื้นที่ต่างๆ - แจกสื่อประชาสัมพันธ์ภาคสนามแนะนำสินค้าและบริการของ AIS Fibre - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หมุนเวียนวัน
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษา.ม.3 ขึ้นไป
เงินเดือน : 13000++
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
นครศรีธรรมราช 4 เดือน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.015600204467773