logo โลโก้ บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด ORCHIDJOBS เริ่มต้นจากความสําเร็จของบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอทคอม จํากัด จากการให้บริการประกาศตําแหน่งงานให้แก่บริษัทช้ันนําทั่วประเทศมากกว่า 60,000 บริษัท ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา และในปี 2547 บริษัทได้ขยายธุรกิจการให้บริการทางด้านการสรรหาบุคลากรจึงได้จัดตั้งบริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด ขึ้นเพื่อให้บริการด้านการสรรหาบุคลากรครบวงจร รวดเร็ว มีคุณภาพ และมีความชำนาญในการเป็นที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ให้บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ
ที่ตั้ง เลขที่ 625 อาคารทัศนียา ห้องเลขที่ ยูนิต เอบีซีดี ชั้น 5
ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-514-7499
LineID @orchidjobs
แผนที่ แผนที่ บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
1. ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด รายได้ 15,000+ ติดต่อ Line: 0982827707 (ก้อง)
- สถานที่: 345/14-15 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 (รถเมลล์สาย 57 / MRT อิสระภาพ) หน้าที่ - ติดตั้งกล้องวงจรปิด อุปกรณ์สัญญาณภัย - บำรุงรักษาระบบ - ตรวจสอบเครื่อ
- เพศชาย
-มีความรู้เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด ติดตั้งและซ่อมบำรุงได้
เงินเดือน : 15000
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ 6 วัน
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
2. ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด ติดต่อ 0982827703 เมฆ
- 1) ติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุง และซ่อมแซมกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัย 2) ตรวจสอบและบำรุงเครื่องมือต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- เพศ
-มีวุฒิหรือไม่มีก็ได้ แต่ขอให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ / หรือติดตั้งกล้องวงจรปิด
เงินเดือน : 15000
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ 6 วัน
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
3. เลขาผู้บริหาร (ใช้ภาษาจีน) ติดต่อ 0982827704 คุณเอิร์ธ
- - ดูแลและจัดเตรียมตารางนัดหมายต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร - จัดเตรียมแผน และวาระการประชุม รวมถึงจัดตารางนัดหมายต่างๆ ให้ผู้บริหาร สรุปรายงานการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ - คัดกรองเอก
- เพศชาย/หญิง อายุ 27 - 38 ปี
-ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เอกภาษาจีน หรือที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : 30,000-50,000
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 6 วัน
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
4. Project Manager ติดต่อ 0982827704 คุณเอิร์ธ
- - กำหนดและวางแผนโครงการตั้งแต่งบประมาณ ระยะเวลาในการทำงาน และกำลังคน - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - ตรวจสอบการทำงานของแต่ละภาคส่วนให้เสร็จตรงตามกำหนดเวลา และอยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้ -
- เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 35 ปี
-ปริญญาตรีสาขาการจัดการ การบริหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : 25,000 - 35,000
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ 6 วัน
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
5. Chief Operating Officer ติดต่อ 0982827704 คุณเอิร์ธ
- - วางแผน จัดระเบียบ กำกับดูแลและแนะนำผู้จัดการส่วน และจัดการการดำเนินงานให้เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า - ควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนในทุกๆด้าน - รับผิดชอบด้านผลผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ และประสิทธิ
- เพศชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
-ปริญญาตรี สาขาธุรกิจ วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือวิศวกรรมเครื่องกลหรืออุตสาหการ
เงินเดือน : 85000
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
เชียงราย 6 วัน
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
6. วิศวกรไฟฟ้า(เขตจอมทอง)เงินเดือน23000-35000บาท ติดต่อ 098-2827702คุณโ๋อ๋
- 1) ดูแลระบบไฟฟ้า ควบคุมงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในกระบวนการผลิต ติดตั้ง จอLED 2) อ่านแบบ เขียนแบบ ถอดแถบ ระบบไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 3) วางแผนการทำงานและ ติดตามความสำเร็จของแต่ละโครงการ 4
- เพศ ชาย อายุ 28 - 35 ปี
-วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เงินเดือน : 23,000-35,000 บาท
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 6 วัน
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสื่อโฆษณา สนใจติดต่อคุณนุช 098-282-7698
- 1. ศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทจำหน่ายเพื่อสามารถนำเสนอได้เป็นอย่างดีและเสนอแนะข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การขายขององค์กร เช่น การเสนอโปรเจคการเช่า LED Display สื่อโฆษณา ป้ายโฆษณาให้กับลูกค้า 2. ให้คำปรึกษ
- เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
เงินเดือน : รายได้รวม 25,000 - 40,000 บาท/เดือน
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร 6 วัน
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
9. ผู้จัดการประจำร้าน
- ดูแลบริหารจัดการร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้บริการลูกค้า สามารถวางแผนจัดการระบบภายในร้านได้ดี รับผิดชอบการสั่งซื้อสินค้า วางแผนจำหน่าย จัดการของเสีย ตรวจสอบและจัดการสินค้าภายในร้านให้มีปริมาณเพียงพอต่อควา
- ้ั1. มีประสบการณ์ ด้านการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการร้าน ซุปเปอร์ มาร์เก็ต เช่น วิลล่ามาร์เก็ต ดองกิ กูเม
-2. อายุ : 28 – 38 ปี
เงินเดือน : 25000-30000
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 6 วัน
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
10. Sales รายได้รวม 25,000-50,000 (ซอยเจริญกรุง 72/4 บางคอเเหลม) ติดต่อ 0982827705 คุณจ๊ะ
- 1) แนะนำและ เสนอขายสินค้าหรือ บริการเช่า ให้แก่ลูกค้า 2) สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด 3) สร้างความสัมพันธ์ลูกค้าเก่า และ สรรหาฐานลูกค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ 4) ออกพื้นที่เพื่อนำเสนอ
- 1. เพศ หญิง อายุ : 25 ถึง 32 ปี
-2.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
เงินเดือน : 18000-22000
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร 6 วัน
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
11. Sevice Advisor (พนักงานต้อนรับลูกค้า) เงินเดือน 15,000-25,000 ทำงานพหลโยธิน33 ติดต่อ 0982827705 คุณจ๊ะ
- - ดูแลรับผิดชอบเรื่องเอกสารรับรถ บริการลูกค้าตั้งแต่ลูกค้าเข้าร้าน ตลอดจนส่งมอบรถให้กับลูกค้า - เพิ่มยอดขายสินค้าและบริการตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - เสนอการขาย การบริการ และแนะนำรายละเอียดสินค้าหรื
- 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
-2.วุฒิการศึกษา : ระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
เงินเดือน : 15000-25000
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร จตุจักร 6 วัน
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
12. เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน 18,000k - 28,000k บาท ติดต่อ 0982827704 คุณเอิร์ธ
- - จัดทำสรุปค่าขนส่งสินค้าของลูกเพื่อการวางบิลเรียกเก็บค่าขนส่งสินค้า - เสนอเอกสารใบแจ้งหนี้ต่อผู้จัดการฝ่ายพิจารณาลงนาม / จัดเตรียมเอกสารต่างๆพร้อมใบแจ้งหนี้ของผู้ขายเพื่อเตรียมทำเช็คจ่ายให้ผู้ขาย -
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 - 32 ปี
-ปริญญาตรี - ปริญญาโท
เงินเดือน : 18,000-28,000
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร 6 วัน
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
13. Sales เพศหญิง ทำงานบางคอแหลม เจริญกรุง ติดต่อคุณเอิร์ธ 098-282-7704
- 1) แนะนำและ เสนอขายสินค้าหรือ บริการเช่า ให้แก่ลูกค้า 2) สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด 3) สร้างความสัมพันธ์ลูกค้าเก่า และ สรรหาฐานลูกค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ 4) ออกพื้นที่เพื่อนำเสนอขาย แล
- เพศหญิง อายุ 25-32 ปี
-ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา
เงินเดือน : 18,000-22,000 (+ค่าคอมมิชชั่น)
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร 6 วัน
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
14. Sales Advisorเงินเดือน20000ทำงานที่พหลโยธิน33ติดต่อ098-2827702คุณโอ๋
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- 1. อายุ : 25 - 35 ปี
-2. วุฒิ ป.ตรี บุคลิกภาพดี
เงินเดือน : 20000
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร จตุจักร 6 วัน
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
15. Sales Executive ขายคอนโดพื้นที่กรุงเทพ ติดต่อคุณเอิร์ธ 098-2827704
- - หมั่นแสวงหาโอกาสในการขายใหม่ๆ ผ่านตัวแทน/นายหน้า การสร้างเครือข่าย/เนทเวิร์คในการขาย และขายผ่านโซเชียลมีเดีย - รักษาความสัมพันธ์กับตัวแทนการขาย โดยให้การสนับสนุนทางด้านข้อมูลต่างๆ และให้คำแนะนำเกี่
- ทุกเพศ อายุ 25-40 ปี
-ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
เงินเดือน : 20,000 - 30,000 ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและโอที
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร 6 วัน
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
16. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน เงินเดือน 15,000-18,000 ติดต่อ 0982827704 คุณเอิร์ธ
- -แจ้งยอดค่าบริการรายเดือนและวันครบกำหนดชำระแก่ลูกค้า -ติดตามทวงถามยอดค้างชำระหนี้ที่เกินกำหนดระยะเวลา -เจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อนัดชำระหนี้ -ส่งเรื่องแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ลูกค้า กรณีที่ลูกค้าพบปัญ
- อายุ 22 - 38 ปี
-ปวส. - ปริญญาตรี
เงินเดือน : 15,000-18,000
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง 6 วัน
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
17. รับ Creative Event เงินเดือน 25K-35K ติดต่อ 098-2827702 คุณโอ๋
- 1) คิดคอนเซ็ปต์งาน และนำเสนอโปรเจ็กต์ เพื่อขายงานแก่ลูกค้า 2) ควบคุมคอนเซ็ปต์งาน ให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ 3) วางแผนรูปแบบงานต่างๆ อาทิ งานเปิดตัวสินค้า งานสัมมนา งานปาร์ตี้และกิจกรรมส่งเสริ
- 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
-2. วุฒิ ปริญญาตรี
เงินเดือน : 25000-35000
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร พระโขนง, บางนา 6 วัน
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
18. Sales มาจากต่างจังหวัดและสู้งาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- 1. ดูแลและเอาใจคนเก่ง หาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า 2. ทำยอดตามเป้าหมายขององค์กร 3. ออกพื้นที่นำเสนอขายและติดต่อประสานงานกับลูกค้า
- เพศหญิง ศาสนาพุทธเท่านั้น
-อายุไม่เกิน 32 ปี
เงินเดือน : 18000 - 25000 (ขึ้นอยู่กับทักษะการเจรจาต่อรอง)
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร 6 วัน
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
19. ช่างไฟฟ้าและติดตั้งงาน
- 1. ดูแลระบบไฟฟ้าของป้ายไฟวิ่ง, จอ LED, ทั้ง Indoor และ Outdoor 2. ประกอบงานป้ายไฟวิ่ง งานจอ LED 3. วางแผนและติดตั้งระบบไฟฟ้าและจอ LED 4. วิเคราะห์ แก้ไข ระบบวงจรไฟฟ้าและจอ LED ที่ชำรุดพร้อมซ่อมบำรุ
- เพศชาย ศาสนาพุทธ
-อายุไม่เกิน 35 ปี
เงินเดือน : 13000 - 14000
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 6 วัน
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
20. Sales Admin มีประสบการณ์ขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- 1. แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ 2. ดูแลลูกค้า นำเสนอสินค้าและติดตามจนจบกระบวนการขายได้ 3. ประสานงานฝ่ายขาย เปิด PO Sales Order ทำสัญญาขาย 4. ประสานงานฝ่ายการเงิน คลังสินค้า และการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้
- ปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
-มีประสบการณ์ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน : 18000 - 25000
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ 6 วัน
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
21. ช่างไฟฟ้าและซ่อมจอ LED หากเคยทำงานเกี่ยวกับจอ LED หรือไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- 1. ดูแลบำรุงระบบไฟฟ้า และ ซ่อมจอ LED 2. ติดตั้งจอ LED ให้ลูกค้าและตรวจเช็คระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. ตรวจสอบอุปกรณ์และอะไหร่ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 4. งานเชื่อมโครงเหล็กรับน้ำหนักจอ และงานอื่นๆที่ได้รับ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
-ปวช ปวส ปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
เงินเดือน : 13000 - 17000
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ 6 วัน
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
22. Store Manager (Beauty Business)
- Responsibilities: - Ensure maximum customer satisfaction. - Achieve sales targets. - Maintain cleanliness within the branch, both in terms of service readiness and staff training, and summarize wor
- No gender preference
- 2 years or more experience as a supervisor (4 subordinates)
เงินเดือน : 30000-50000
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน 6 วัน
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
23. ช่างไฟฟ้า - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร(ลาดกระบัง)เงินเดือน15000-16000ติดต่อ098-2827702คุณโอ๋
- 1) ดูแลระบบไฟฟ้าต่างๆภายในโรงงาน และไฟฟ้าที่เกี่ยวกับเครื่องจักร และงานติดตั้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ของลูกค้า 2) ซ่อมแซม บำรุงและประกอบเครื่องจักร ของลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย 3) ปฏิบัติการบำรุงรักษาเ
- 1. เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
-2. ปวส. สาขา ไฟฟ้า หรือ เมคคาทรอนิกส์
เงินเดือน : 15000-16000
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง 6 วัน
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
24. พนักงานขายรถ(ตลิ่งชัน)เงินเดือน17000ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น โทร 098-2827702 คุณโอ๋
- 1) แนะนำลูกค้าที่เข้ามาดูรถ หรือนำเสนอขายรถแก่ลูกค้า 2) จัดหาช่องทางการขายรถ ที่ได้รับผิดชอบ วางแผนการโปรโมท และติดต่อกับลูกค้าทางโซเชียลมีเดียของตนเอง ในการโพสขายรถ 3) นัดลูกค้าเข้ามาดูรถ และทด
- 1. ชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
-2. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
เงินเดือน : 17000
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา 6 วัน
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
25. Sale Engineer ขายงานติดตั้งระบบ Solar Cell เงินเดือน 30K-40Kติดต่อ คุณโอ๋
- ออกพบลูกค้า เสนอขายและติดตั้งโซล่าเซลล์ ครบวงจร
- 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 - 45 ปี
-2. ประสบการณ์ด้านการขาย 3 ปี ขึ้นไป มีคอนเน็คชั่นลูกค้า กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้เรื่องโซล่าเซ
เงินเดือน : 30,000-40,000 ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร 6 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : [email protected] (ฝ่ายขาย) [email protected] (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.015599966049194