logo โลโก้ บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

picture ภาพประกอบ บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2003 ด้วยทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน)เป็นผู้นำเข้า และ จัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีจากต่างประเทศโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าภาคอุตสาหกรรม มายาวนานมากกว่า 20 ปีอีกทั้งผู้บริหารระดับสูงมีแนวทางในการทำธุรกิจที่มุ่งเน้น ในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ และ ประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การผลิต จนถึงมือผู้ใช้งานรวมทั้งการขยายตลาดและช่องทางจัดจำหน่ายให้กว้างไกลและครอบคลุมในทุกๆช่องทางจัดจำหน่าย รวมทั้งในบางสินค้าทางบริษัทฯได้รับการไว้วางใจแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ดังนั้นในเรื่องของคุณภาพสินค้าจึงสามารถไว้วางใจได้
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขยายส่วนงานเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก จึงต้องการบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับเรา
ที่ตั้ง เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 02-925-6660 ต่อ 161
Fax 02-157-0404
Website soiha.com
LineID hrsoiha
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1. เจ้าหน้าที่สต็อกสินค้า
- 1.ตรวจนับสินค้าเข้าและตรวจเช็ค Barcode,Serial Number ให้ถูกต้อง 2.จัดเก็บสินค้าตามหมวดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3.ตรวจนับสต็อกประจำวัน/เดือน/3เดือน/ประจำปี 4.รับผิดชอบงาน คลังสินค้า Operating Supply
- เพศชาย อายุ 20-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ป.ตรี. สาขา Logistic หรือสาขาบริหารธุรกิจ
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นนทบุรี 2 วัน
บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. พนักงานขาย PC (ทั่วประเทศ)
- - ขายสินค้าอุปกรณ์การเกษตร ประจำโฮมโปร / ไทวัสดุ / เมกาโฮม ทุกสาขาทั่วประเทศ - มี Sale ดูแลตามภูมิภาคต่างๆ ดูแลยอดขาย และความเรียบร้อยของพนักงาน - ไม่เน้นหน้าตา ไม่เน้นมีประสบการณ์ ไม่จำกัดอายุ ไม
- วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รับทุกจังหวัด 2 วัน
บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. พนักงานจัดกิจกรรม (DEMON)
- - ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ออกบูธ - สนับสนุนการจัดกิจกรรมการขายตามร้านค้า/ห้าง ตามต่างจังหวัด - จัดกิจกรรมการขายผลิตภัณฑ์ เครื่องมือช่างและเครื่องมือสวน - แนะนำสินค้า และสาธิตสินค้าแก่ลูกค้า
- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นนทบุรี 2 วัน
บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4. พนักงานจัดสินค้า
- - จัดหาสินค้าตามพื้นที่ต่างๆภายในคลังสินค้า ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน - ทำการตรวจสอบสินค้าให้ตรงตามใบเบิกสินค้า - ทำความสะอาดและแพ็คสินค้าให้ตรงตามใบขนส่ง - ทำการติดใบแปะควบคุมการขนส่ง - ทำการจัด
- เพศชาย อายุ 18-40 ปี
-วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นนทบุรี 2 วัน
บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
5. ช่างพาวเวอร์ทูล (เครื่องมือช่างไฟฟ้า)
- - วางแผนงานซ่อมสินค้า - ดูแลงานซ่อมสินค้าอุปกรณ์งานช่างให้แก่ลูกค้าขององค์กร - ดูแลการสั่งซื้ออะไหล่และวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมสินค้า - ดูแล และตรวจสอบสินค้าที่รับเข้าซ่อมให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ก่อนส
- ทุกเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษา ระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้าหรือช่างยนต์ขึ้นไป
เงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร
บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นนทบุรี 2 วัน
บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
6. Product Engineer
- 1. ศึกษา ค้นคว้า คุณลักษณะเฉพาะ ของผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด 2. ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ และ สินค้าตัวอย่าง 3. ควบคุม ขั้นตอนการออกสินค้า ให้เป็นไปตามแผนงาน 4. สื่อสาร ประสานงาน ร่วมงานกับทางต
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า / เครื่องกล และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ ประสบการณ์ด้าน เครืองปั่นไฟ / ปั๊มน้ำ / ปั๊มลม / เครื่องมือไฟฟ้า / ตู้ควบคุมไฟฟ้า
เงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร
บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นนทบุรี 2 วัน
บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
7. พนักงานขาย PC (ห้างพันธ์ทวีมอลล์ ขอนแก่น)
- - ขายสินค้าเครื่องมือช่าง และเครื่องมือสวน - มี Sale ดูแลตามภูมิภาคต่างๆ ดูแลยอดขาย และความเรียบร้อยของพนักงาน - ไม่เน้นหน้าตา ไม่เน้นมีประสบการณ์ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ - ปฏิบัติงานที่พันธ์ทวีมอ
- 1. วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
-2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
เงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร
บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ขอนแก่น 2 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.015599966049194