logo โลโก้ บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด

ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ด้าน Water treatments ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับโรงงาน โรงแรม อาคารสำนักงานฯ มีห้องปฏิบัติการ (LAB) วิเคราะห์คุณภาพน้ำดีและน้ำเสีย ได้รับการับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานฯ ต้องการผู้ร่วมงานด้านต่าง ๆดังนี้
ที่ตั้ง เลขที่ 198/6 ซอยทองหล่อ (วิภาวดีรังสิต 22) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-938-6604-5
Fax 02-938-8004
แผนที่ แผนที่ บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด
บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด
1. เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ ด่วน!!!!
- 1. จัดทำใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า 2. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3. รักษาและสรุปยอดบัญชีและแยกประเภทบัญชี 4. ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ 5. ตรวจสอบบัญชีและเอ
- เพศหญิง หรือชาย ปริญญาตรี ปวช/ปวส หรือเทียบเท่า ด้านบัญชี หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-มีความความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้โปรแกรม Excel World
เงินเดือน : ตามประสบการณ์/การทำงาน
บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร จตุจักร 1 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0