งาน หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานจากทั่วประเทศ งานใหม่อัพเดตทุกวัน : ลงประกาศรับสมัครงาน เพียงปีละ 3,590 บาท คุ้มค่าที่สุด คลิ๊กที่นี่ โทร 02-810-8300 , 085-8213121
  หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษฟรี รับสมัครงาน ประกาศงาน ไม่จำกัด Jobs in Thailand Jobthaiweb
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  


งาน -หางาน - บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด (Central Clinic)
HR Manager
Share : facebook Google email Print
บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด (Central Clinic)


ตำแหน่ง : HR Manager
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 11 ธันวาคม 2561
จำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน 30,000-40,000
ลักษณะการทำงาน งานบริหารทรัพยากรบุคคล และ กลยุทธ์

- รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัตให้มีความสอดคล้องเป็นมมาตรฐานเดียวกัน

-กำหนดกลยทุธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยำกรมนษุย์ เพื่อ ให้บรรลเุปำ้หมายของบริษัท - การวางแผนอัตรากลัง ,สรรหาว่าจ้าง, การพัฒนาบุคลากร, การกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง

- พัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อให้องค์กรน่าอยู่

- จัดทำแผนและแนวทำงการประเมินผลการปฏิบัตงานพนักงาน
- พิจารณาผลประเมินพนักงานเพื่อ กำกับดูแลการแต่งตั้ง / โอนย้ำย / เลื่อนขั้น / ลงโทษพนักงาน ตลอดจนการ ปรับผลตอบแทนของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ

- วางแผนสืบทอด และและความก้าวหน้าทางอาชีพ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

- ตรวจสอบรายงานการจ่ายค่าจ้าง

- ตรวจสอบรายงานภาษีบุคคลนำส่งสรรพากร

- ตรวจสอบรายงานการนำส่งข้อมูลประกันสังคม

-ตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงานและการปฏิบัต
งานของผ้ใูต้บังคับบัญชา

- ผลักดันบุคลากรในบริษัทให้มีการพัฒนาตนเองอยุ่เสมอ

- รักษาและเผยแพร่ความรู้ในงานด้านต่างๆ แก่พนักงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัตงาน
- ติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสวัสดิการและค้มุครองแรงงาน,สำนักงานประกันสังคม

- ดแูลด้านแรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัยแก่พนักงาน เช่น ดูแลด้านระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน, จัดทำ ระเบียบข้อบังคับพนักงาน, สื่อสารให้พนักงานเข้ำใจในระเบียบข้อบังคับต่างๆ, ดแูลงานด้ำนส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหวำ่งพนักงานด้วยกันและบริษัทคุณสมบัติผู้สมัคร  1. เพศหญิง อายุ 30-45 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยำกรบคุคล 10 ปีขึ้นไป
 4. เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานในบริษัท สามารถจูงใจให้พนักงานทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทได้
 5. ซื่อสตัย์ สจุริต และยุติธรรม
 6. เป็นผู้ที่มีความสามำรถและเชี่ยวชาญในการแก้ไขอปุสรรคปัญหา ที่เกิดขึ้นในบริษัท
 7. เป็นผู้ที่มีความรู้ ในเรื่องกฎหมายคคุ้มครองแรงงาน เป็นอยำงดี
เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com
วิธีรับสมัครเพิ่มเติม centralclinicthailand
โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-9366644]
สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
ติดต่อ - สอบถาม บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด (Central Clinic)
  573/99 ซอยรามคำแหง 39 แยก 27 (เทพลีลา 14) ถนนรามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

 โทรศัพท์ 02-9366644  | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :

     ตำแหน่งงานของ บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด (Central Clinic) 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน วันที่
1 .พนักงานทรีทเม้นท์ (Theraphist) ประจำสาขาเซ็นทรัลอุดร (ด่วน!!!!)11 ธันวาคม 2561
2 .รองผู้จัดการคลินิก สาขาสยามสแควร์วัน11 ธันวาคม 2561
3 .Online Sale ด่วน!!!11 ธันวาคม 2561
4 .แม่บ้าน ประจำสาขา11 ธันวาคม 2561
5 .ผู้ช่วยแพทย์ ประจำสาขาสยามสแควร์วัน กทม. (ด่วนมากก!!!)11 ธันวาคม 2561
6 .Admin Stock ด่วนมาก!!! 11 ธันวาคม 2561
7 .Hr Recruitment ด่วน!!!11 ธันวาคม 2561
8 .พนักงานทรีทเม้นท์ (Theraphist) ประจำสาขาสยามสแควร์ วัน ด่วนมาก!!!11 ธันวาคม 2561
9 .PR & Marketing เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการตลาด11 ธันวาคม 2561
10 .HR Manager11 ธันวาคม 2561
11 .ผู้จัดการคลินิก สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี11 ธันวาคม 2561
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์  l งาน

บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 , 02-420-6300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.)
Fax : 02-420-6304 , 02-810-8301
Email :
เพิ่มเพื่อน 0.082802057266235