งาน หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานจากทั่วประเทศ งานใหม่อัพเดตทุกวัน : ลงประกาศรับสมัครงาน เพียงปีละ 3,590 บาท คุ้มค่าที่สุด คลิ๊กที่นี่ โทร 02-810-8300 , 085-8213121
  หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษฟรี รับสมัครงาน ประกาศงาน ไม่จำกัด Jobs in Thailand Jobthaiweb
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  


งาน -หางาน - บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
Leader Shift (หัวหน้ากะ) ปฏิบัติงาน บริษัท HACH มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง

หมวด โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ / วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี
Share : facebook Google email Print

ประเภทงาน :

เลือกจังหวัด :

คำที่เกี่ยวข้อง : ( ถ้ามี )

บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด


ตำแหน่ง : Leader Shift (หัวหน้ากะ) ปฏิบัติงาน บริษัท HACH มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 17 กรกฏาคม 2562
จำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน 24,480 ยังไม่รวม OT
ลักษณะการทำงาน 3) PRINCIPAL ACCOUNTABILITIES (หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก):
3.1 สื่อสารและฝึกอบรมพนักงานร่วมในการใช้อุปกรณ์และเครื่องจักร รวมทั้งนโยบายด้านความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องและมั่นใจได้ว่า PPE (อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล) เหมาะสมสำหรับพนักงานแต่ละคน (Able to communicate and train associates on proper use of equipment and safety policies and ensure proper PPE (personal protective equipment) is available for each employee.)
3.2 มีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนกระบวนการแบบ Lean และนำไปสู่การแก้ปัญหาทีมงานหรือกิจกรรม kaizen รวมทั้งสอนงานให้กับ Operator ในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Participate in continuous improvement efforts in support of lean processes and lead problem solving teams or kaizen events including OJT with operator)

3.3 ทบทวนงานและประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบควบคุมคุณภาพและขั้นตอนการปฏิบัติที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ (Periodically review work and assess conformity to standard work and critical to quality procedures)
3.4 แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตให้อยู่ในภาวะปกติและเดินเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพตามที่กำหนด รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ (Solve the problem in the production process to normal and the machine to be effective including cooperate with another function.)
3.5 ควบคุม และติดตามตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการควบคุม (KPI) ที่เหมาะสมและเครื่องมือการจัดการภาพอยู่ในสถานที่พร้อมสำหรับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพภายในพื้นที่ของความรับผิดชอบ (Ensure appropriate controls (KPI’s) and visual management tools are in place and up to date for effective operations within area of responsibility.)
3.6 ตอบสนองความคาดหวังในแผนงานประจำวันและช่วยผู้บังคับบัญชาในการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมซึ่งจะจัดเรียงลำดับความสำคัญของภาระงานและกำหนดเวลาอุปกรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก (Understand daily expectations of the business and assist area manager in assigning work to team members which prioritizes the workload and equipment schedule to meet both internal and external customer demand.)
3.7 สามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของการผลิตและทำให้เกิดข้อแนะนำหรือแนวทางแก้ไข (Able to recognize points of failure in the flow of production and drive to implement countermeasures, escalate or recommend solutions)
3.8 สื่อสาร หรือ ประสานงาน ปฏิบัติงาน และ ช่วยเหลือในซ่อมแซมเครื่องจักร รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น ๆในพื้นที่ทำงาน (Communicate, Coordinate and assist in repairing machines. Including other operations. In the workspace)
3.9 ช่วยผู้จัดการพื้นที่ในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ รวมทั้ง สามารถปฏิบัติงานและ / หรือฝึกอบรมผู้อื่นเพื่อทำหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและช่วยผู้จัดการพื้นที่ในการกำหนดความลึกในพื้นที่รับผิดชอบ (Assist area manager in the training of new associates including able to perform and/or train others to proficiently perform work assignments and help area manager to establish a depth at the area of responsibility.)
3.10 ให้ข้อเสนอแนะด้านประสิทธิภาพแก่ของสมาชิกในทีมผู้บังคับบัญชารวมทั้งการวางแผนชั่วโมง OT (Provide performance feedback to area manager on team members and planning OT hours
3.11 รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายงานประจำวัน (Collect data for daily reports.)
3.12 ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้ง กิจกรรม 5 ส (Keeping clean and tidy in the work area with standard 5S)
3.13 พัฒนาการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต (Improve the performance of the production process and reduction scrap & waste from production).
3.14 ปฏิบัติงานอื่นที่หัวหน้างานมอบหมาย (Perform other tasks assigned by the line manager)
3.15 ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนในกิจกรรมและระบบคุณภาพต่าง ๆ เช่นกิจกรรม 5ส, มาตรฐาน ISO, การนับ Stock ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย (Cooperating And support activities and quality systems such as 5S activities, ISO standards, Inventory count. We also participate in the company's activities. As assigned)

4) RESPONSIBILITIES FOR SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT
(ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม)
4.1 ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดใน ตามกฎระเบียบของ ความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และ สิ่งแวดล้อม ( To comply strictly with Site EHS rules and regulation.)
4.2 เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการดำเนินงานเรื่องของ ความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และ สิ่งแวดล้อม (Be a good example for the operation on the EHS matter.)
4.3 ส่วนร่วมในเป้าหมาย EHS รวมทั้งรายงาน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ (Participate the EHS goal including report out)
4.4 เป็นผู้นำในการตอบสนองในกรณีฉุกเฉินของโรงงาน (Respond on scene command in case of Site emergency)


หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี
คุณสมบัติผู้สมัคร  1. Requisite Education : BSC. in chemical, Mechanic, Petrochemical or relate field or high vocational การศึกษาที่จำเป็น: BSC สาขาเคมีปิโตรเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. Experience : Certificate 4 years experience in chemical or similar industries. ประสบการณ์: ประสบการณ์ด้านเคมี 4 ปีในสาขาเคมีหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน
 3. Special Skill / Knowledge : ทักษะพิเศษ / ความรู้:3.1 Must be able to work on rotational shift.ต้องสามารถทำงานเกี่ยวกับการเข้ากะได้
 4. Good interpersonal, strong leadership and supervisory skill. มนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีทักษะในการเป็นผู้นำและมีทักษะในการนิเทศการงาน
 5. Able to read and write English plus conversation preferred.สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพร้อมบทสนทนาได้
 6. Be a good team player with strong motivation and leadership skill.เป็นทีมที่ดีมีแรงจูงใจและเป็นผู้นำ
 7. Able to have computer skill to utilize and maintain required manufacturing software systems.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้และบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์การผลิตที่จำเป็น
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ระยอง
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม  รายได้ รวมต่อเดือน 24,480 (ยังไม่รวมโอที)
1. เงินเดือน 17,000 บาท
2. ค่าเช่าบ้าน 2,000 บาท
3. ค่าครองชีพ 1.000 บาท
4. รายได้อื่น ๆ ต่อเดือน 4,480 บาท (ค่าเดินทาง,ค่าอาหาร)
ปฏิบัติงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ เข้างาน 8.30 – 17.30 น.
วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com
วิธีรับสมัครเพิ่มเติม ดวงสมร มณีตัน
โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โทร. 02-3914590-5, สาขาระยอง โทร. 038-609323]
สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
สนใจ ... เชิญกรอกใบสมัครที่สำนักงานเมืองใหม่มาบตาพุด ระยอง (จันทร์ ถึง ศุกร์)
267/235 เมืองใหม่มาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
เข้าซอยกสิกรไทย ตรงเข้ามาเกือบๆ สุดซอยจะมีตึกหัวมุมสีส้ม ขวามือ
เขียนป้ายข้างหน้าว่า ECS เชิญเข้ามาได้เลยค่ะ ( รบกวนเเต่งกายสุภาพเรียบร้อย ) ขอบคุณค่ะ
โทร.038 – 609323 , 086-3048844

ติดต่อ - สอบถาม บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
  สำนักงานใหญ่ :
1023/38 ถ.สุขุมวิท 71 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 41
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-3914590-5 หรือ 086-3114356

สาขาระยอง :
267/238-9 ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทร. 038-609323
---------------------------
การเดินทาง มาสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
BTS ลงสถานีพระโขนง ลงทางออกฝั่งไปรษณีย์พระโขนง
รถเมล์ 109, 115, 46, 47, 102, 507, 547, 45, 22


 โทรศัพท์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โทร. 02-3914590-5, สาขาระยอง โทร. 038-609323  โทรสาร : 02-3914514-6 เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ : Shift กะ หัวหน้างาน Leader

     ตำแหน่งงานของ บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด 240 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน วันที่
1 .พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน บริษัท BLCP นิคมมาบตาพุด ระยอง17 กรกฏาคม 2562
2 .พนักงานผู้ช่วยศูนย์วิจัย ปฏิบัติงาน SCG Site 7,3 นิคมมาบตาพุด เเละRIL17 กรกฏาคม 2562
3 .ช่างบริการโรงงาน ปฏิบัติงาน SCG Site1 นิคมมาบตาพุด ระยอง17 กรกฏาคม 2562
4 .เจ้าหน้าโสตทัศนูปกรณ์ ปฏิบัติงาน SCG Chem Site1 นิคมมาบตาพุด ระยอง17 กรกฏาคม 2562
5 .เจ้าหน้าที่สารบรรณ ปฏิบัติงาน SCG Site3 นิคมมาบตาพุด ระยอง หน่วยงาน QM 17 กรกฏาคม 2562
6 .หัวหน้าแม่บ้าน ปฏิบัติงานประจำ บริษัท ทาทา นิคมมาบตาพุด ระยอง17 กรกฏาคม 2562
7 .ผู้ช่วย RA ปฏิบัติงาน SCG Site3 นิคมมาบตาพุด ระยอง17 กรกฏาคม 2562
8 .หัวหน้าแม่บ้าน17 กรกฏาคม 2562
9 .หัวหน้าพนักงานเช็ดกระจก17 กรกฏาคม 2562
10 .พนักงานทำความสะอาดกระจก17 กรกฏาคม 2562
11 .ผู้ช่วยพนักงาน แผนก Polymerolefins Vinyl1 SCG Site3 17 กรกฏาคม 2562
12 .พนักงานขับรถส่วนกลาง (ตู้,กะบะ) ปฏิบัติงาน GC ME หนองแฟบ ระยอง17 กรกฏาคม 2562
13 .เจ้าหน้าที่สารบรรณ ปฏิบัติงาน SCG Site3 แผนก Polyolefins and Vinyl1 17 กรกฏาคม 2562
14 .พนักงานทำความสะอาด ธกส บางเขน 17 กรกฏาคม 2562
15 .เจ้าหน้าที่ประสานงานแรงงานต่างด้าว 17 กรกฏาคม 2562
16 .Foreman หัวหน้าพนักงานทำความสะอาดกระจกสูง17 กรกฏาคม 2562
17 .แม่บ้าน คนไทย และ คนต่างด้าว สถานที่ ไบเทคบางนา17 กรกฏาคม 2562
18 .พนักงานเช็ดกระจก17 กรกฏาคม 2562
19 .หัวหน้าพนักงานทำความสะอาดกระจก ประจำ ปตท. สำนักงานใหญ่17 กรกฏาคม 2562
20 .เเพ็คเกอร์ ปฏิบัติงาน บริษัท UBE Chemical ตะพง ระยอง ซ.พัน ร.7 17 กรกฏาคม 2562
21 .ผุ้ช่วยพนักงาน แผนก Polyolefins and Vinyl1 ปฏิบัติงาน SCG Site3 17 กรกฏาคม 2562
22 .เเม่บ้าน ปฏิบัติ GC นิคมมาบตาพุด ระยอง17 กรกฏาคม 2562
23 .เเรงงานชาย ปฏิบัติงาน GC นิคมมาบตาพุด ระยอง17 กรกฏาคม 2562
24 .เเม่บ้าน ปฏิบัติงาน บริษัท พูเเลค นิคมมาบตาพุด ระยอง17 กรกฏาคม 2562
25 .ด่วนๆ ช่างบริการโรงงาน ปฏิบัติงาน SCG Site1 นิคมมาบตาพุด ระยอง17 กรกฏาคม 2562
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์  l งาน

บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-420-6300 , 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.)
Fax : 02-420-6304 , 02-810-8301
Email :
เพิ่มเพื่อน 0.093600034713745